Як відправити військового на лікування за кордон?

Питання як відправити військового на лікування за кордон регулюється Порядком направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 411.

Направленню для лікування за кордон з метою отримання медичної та/або реабілітаційної допомоги підлягають особи із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі – захисники України), за умови наявності висновку про необхідність направлення на лікування за кордон та повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії через електронну платформу “Система раннього попередження та реагування” (Early Warning and Response System) про готовність конкретної країни – члена Європейського Союзу на безоплатній основі прийняти на лікування та/або письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я іноземної держави на безоплатній основі прийняти на лікування.

Направлення захисників України на лікування за кордон ініціюється закладами охорони здоров’я, в яких вони перебувають на лікуванні та/або реабілітації, про що складається клопотання щодо необхідності направлення захисника України для лікування за кордон (далі – клопотання) у довільній формі.

У разі коли захисники України перебувають на лікуванні та/або реабілітації у закладах охорони здоров’я, які не належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони, клопотання надсилаються такими закладами охорони здоров’я до відповідних закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони (далі – військово-медичні заклади), з такими документами:

  • згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном із обов’язковим наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;
  • згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства в довільній формі;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ.

Наказом керівника військово-медичного закладу утворюється консиліум, до складу якого повинні входити не менше п’яти лікарів, щонайменше два з яких є працівниками закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу та не належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони. Залучення таких працівників здійснюється за погодженням із керівником закладу охорони здоров’я, в якому вони працевлаштовані.

Консиліум протягом трьох календарних днів від дати надходження здійснює розгляд клопотання, за результатами якого приймає рішення.

У разі прийняття рішення про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон консиліум готує та підписує висновок за формою згідно з додатком 1.

У разі прийняття рішення про відсутність необхідності направлення захисника України на лікування за кордон консиліум готує та підписує висновок за формою згідно з додатком 2 та інформує про таке рішення заклад охорони здоров’я, який надіслав відповідне клопотання.

Військово-медичний заклад формує та надсилає до державного органу, що входить до складу сектору безпеки і оборони, до сфери управління якого він належить:

  • перелік захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність їх направлення на лікування за кордон, із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень відповідно до НК 025:2021 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”;
  • висновки про необхідність направлення захисників України на лікування за кордон;
  • документи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, – для кожного захисника України, щодо якого прийнято рішення про необхідність направлення на лікування за кордон.

Після узагальнення інформації, отриманої від військово-медичного закладу, державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, протягом трьох календарних днів надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів, зазначених у п цього Порядку, та готує дозволи на виїзд за кордон для захисників України.

МОЗ листом інформує Командування Медичних сил Збройних Сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, до сфери управління якого належить військово-медичний заклад, який надав інформацію про захисників України, Адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Інформування здійснюється протягом семи календарних днів з дня отримання повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії через електронну платформу “Система раннього попередження та реагування” (Early Warning and Response System) про готовність конкретної країни – члена Європейського Союзу на безоплатній основі прийняти на лікування та/або письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я іноземної держави на безоплатній основі прийняти на лікування.

У разі коли у МОЗ відсутні повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії через електронну платформу “Система раннього попередження та реагування” (Early Warning and Response System) про готовність конкретної країни – члена Європейського Союзу на безоплатній основі прийняти на лікування та/або пропозиції закладів охорони здоров’я іноземних держав на безоплатній основі прийняти на лікування конкретного захисника України з надісланого переліку, МОЗ та МЗС вживають заходів до пошуку відповідних закладів охорони здоров’я іноземних держав.

Транспортування захисників України згідно з переліком захисників України, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном, до державного кордону організовує МОЗ за сприяння Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби. Після перетину державного кордону транспортування до закладів охорони здоров’я іноземних держав здійснюється за сприяння МЗС та МОЗ.

МЗС надає необхідне організаційне сприяння захисникам України під час перебування за межами України.

Супровід захисників України під час лікування у закладі охорони здоров’я відповідної держави перебування та повернення захисників України після завершення лікування здійснює МЗС через закордонні дипломатичні установи України за сприяння МОЗ, Міноборони, представників Європейського Союзу, волонтерських організацій і громад закордонних українців.

Витрати, пов’язані з направленням захисників України на лікування за кордон, здійснюються за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

Також прохання дивитися: Як військовому пройти реабілітацію

Мітки: Мітки