Захист у кримінальних справах

ЗАХИСТ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

1) Консультація (Ви отримаєте аргументовану інформацію під час консультації, що дасть Вам змогу прийняти правильне рішення щодо подальших дій, що сприятиме меншим затратам часу та коштів); 
2) Адвокатський запит (можливість отримати специфічну інформацію для Вас у короткий час. Відповідно до ч.2 ст.24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом);
3) Заява про вчинення кримінального правопорушення (правильно складена заява сприятиме тому, що відбудеться належне розслідування справи);
4) Складення цивільного позову у кримінальному провадженні (надасть можливість захистити Ваші майнові права, якщо Ви стали жертвою будь якого злочину);
5) Виїзд на місце події: затримання, вручення підозри тощо (присутність адвоката дасть Вам змогу почувати себе впевненіше і безпечніше та уникнути зловживань зі сторони правоохоронних органів);
6) Присутність під час обшуку (присутність адвоката забезпечить проведення обшуку у юридичних рамках і Ви захистите свої майнові права);
7) Присутність під час допиту (адвокат допоможе контролювати процес допиту, зокрема, щоб Вам не задавалися запитання, які можуть мати провокативний характер);
8) Присутність під час слідчого експерименту (адвокат зможе прослідкувати за дотриманням юридичних вимог до проведення слідчого експерименту);
9) Скарга на повідомлення про підозру (підозра може бути явно необгрунтованою, а тому допомога адвоката у її оскарженні є важливим етапом кримінального провадження);
10) Клопотання про скасування арешту майна (адвокат допоможе правильно скласти клопотання та повернути арештоване майно до власника чи володільця);
11) Скарга на затримання особи (досить часто, затримання може бути явно необгрунтованим, а тому скарга адвоката є ефективним інструментом у відновленні Ваших прав);
12) Клопотання про зміну або скасування запобіжного заходу (правильне та вчасно складене клопотання дасть можливість реалізовувати свої права під час кримінального провадження, адже запобіжні заходи стосуються значного обмеження прав);
13) Клопотання про проведення експертизи (аргументовано складене клопотання адвоката дасть Вам можливість посилити Вашу захисну позицію у кримінальному провадженні, адже експертиза може дати відповіді на багато питань);
14) Клопотання про закриття кримінального провадження (інколи, щоб не доводити справу до судового розгляду, за наявності підстав, адвокат може подати таке клопотання на досудовому розслідуванні);
15) Ознайомлення із матеріалами справи (надзвичайно важлива процедура, яка дає змогу побачити повну картину кримінальної справи, а отже і побудувати аргументований захист);
16) Дії щодо збирання доказів (вирішальний елемент кримінального провадження і залучення адвоката дасть можливість зібрати необхідні докази, які підсилюватимуть Вашу позицію у справі);
17) Скарга на дії або бездіяльність прокурора, слідчого, дізнавача (подання такої скарги адвокатом спонукатиме до здійснення слідчих дій у належний юридичний спосіб);
18) Складення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим (важливим є супровід адвоката під час складення даної угоди, що дасть можливість уникнути неочікуваних наслідків для особи);
19) Складення угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості (важливим є супровід адвоката під час складення даної угоди, що дасть можливість уникнути неочікуваних наслідків для особи);
20) Інші дії на досудовому розслідуванні (потрібно вживати максимально необхідну кількість дій задля того, щоб зрозуміти справу, розібратися у ситуації, що склалася та створити найбільш сприятливі умови для вирішення).
ЗАХИСТ НА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
21) Клопотання про закриття провадження у кримінальній справі (залучення адвоката дасть можливість Вам дізнатися чи є умови для закриття провадження);
22) Клопотання про виклик свідків (важливим елементом у захисті своєї позиції у кримінальному процесі є виклик свідків і для цього необхідне правильно складене клопотання);
23) Клопотання про витребування певних речей чи документів (ключову роль у кримінальному процесі відіграють докази у формі речей чи документів, які інколи можна отримати за допомогою адвоката);
24) Участь у судовому засіданні (участь у судовому засіданні адвоката передбачає повний контроль адвокатом судового процесу, який унеможливить зловживання у Вашу сторону); 
25) Клопотання про визнання доказу недопустимим (адвокат зможе проаналізувати та обгрунтувати, щоб суд визнав певний доказ недопустимим, що надасть Вам переваги у відстоюванні своєї позиції);
26) Письмові пояснення до судових дебатів (професійні навики адвоката є ключовими у аналізі доказів, які подані в суд і які аналізуються у судових дебатах, а тому письмове пояснення дасть краще розуміння для суду у перевазі Вашої позиції над іншою); 
27) Складення апеляційної скарги у кримінальному провадженні (найбільш аргументовано та з детальним аналізом лише адвокат може скласти дану скаргу, яка стосуватиметься порушень, які допустив суд першої інстанції);
28) Заперечення на апеляційну скаргу (складення такого документу дає можливість висловити свою незгоду з апеляційною скаргою);
29) Клопотання про відстрочку виконання вироку (допомога адвоката у цьому питанні є важливою, щоб особа належно підготувалася до відбуття покарання);
30) Складення касаційної скарги у кримінальному провадженні (найбільш аргументовано та з детальним аналізом лише адвокат може скласти дану скаргу, яка стосуватиметься порушень, які допустив суд першої та апеляційної інстанції);
31) Заперечення на касаційну скаргу (складення такого документу дає можливість висловити свою незгоду з касаційною скаргою);
32) Заява про перегляд рішення за нововиявленими або виключними обставинами (якщо у Вас вже є рішення судів усіх інстанцій, то за наявності відповідних підстав, адвокат може ініціювати питання перегляду відповідного судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами).

Звернутись за консультацією

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Image

Контакти:

Графік роботи:

Понеділок-Субота, з 9:00-20:00