Запрацював порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) інформує, що 03 вересня 2021 року набрало чинності Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу.

Емітентом депозитних сертифікатів банку може бути лише банк, який відповідає вимогам Національного банку України, погодженим НКЦПФР, щодо права банку на здійснення емісії депозитних сертифікатів банку (у разі встановлення таких вимог).

В нормативному акті прописано послідовність дій емітента щодо емісії депозитних сертифікатів банку, оформлення інформації про випущені депозитні сертифікати банку, їх розміщення серед інвесторів (перших власників), реєстрація випуску депозитних сертифікатів банку Центральним депозитарієм цінних паперів, збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, скасування реєстрації випуску та анулювання депозитних сертифікатів банку.

Положення розроблена відповідно норм Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», з метою приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до вимог Закону України від 19.06.2020 №738-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів».

Документ затверджений рішенням НКЦПФР від 23.06.2021 №415, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.08.2021 за №1095/36717.

Довідкова інформація:

Відповідно до статті 27 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» визначено поняття «депозитний сертифікат банку» та встановлено, що порядок емісії, обліку, погашення, виплати відсоткового доходу, а також порядок здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо депозитних сертифікатів банків визначаються НКЦПФР.

Взято з сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Мітки: Мітки