Прийнято за основу проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів”

Метою законопроекту є оптимізація сучасної податкової системи та іншого законодавства в Україні у зв’язку з проведенням експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства.

Проектом Закону передбачається, зокрема, доповнити Розділ ХХ Перехідних положень Податкового кодексу Підрозділом 11 «Особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів», яким передбачаються тимчасові, до 31 грудня 2022 року, особливості та правила оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів-підприємців.

Проектом пропонується встановити, що Е-резидентом-підприємцем виступає Е-резидент, який зареєстрований на підставі його заяви через систему «Е-резидент» фізичною особою – підприємцем, та обрав виключно спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість. Е-резидент-підприємець не може використовувати працю найманих осіб.

Законопроектом передбачається, що реєстрація Е-резидента Е-резидентом-підприємцем не є підставою для визнання його резидентом у розумінні підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Проектом пропонується встановити, що податковою адресою Е-резидента-підприємця визнається місцезнаходження адміністратора. Адміністратором, у свою чергу, виступає державне підприємство “ДІЯ”, що здійснює заходи із створення, адміністрування, технічної підтримки системи «Е-резидент», а також забезпечує та відповідає за захист та безпеку інформації в системі відповідно до вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, виконує інші, передбачені проектом закону функції щодо діяльності Е-резидентів-підприємців.

Проектом закону також запропоновано норму, згідно з якою Е-резидент-підприємець може здійснювати виключно такі види господарської діяльності: видання комп’ютерних ігор (58.21 КВЕД); видання іншого програмного забезпечення (58.29 КВЕД); комп’ютерне програмування (62.01 КВЕД); інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем (62.09 КВЕД); оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність (63.11 КВЕД) тощо.

Законопроектом передбачено положення, згідно з яким Е-резидент-підприємець для здійснення підприємницької діяльності має право на відкриття рахунку лише в одній самостійно обраній ним банківській установі на території України.

Проектом закону також пропонується встановити спеціальні правила звітування Е-резидентів-підприємців, що є інструментом посиленого контролю за своєчасною та правильністю сплати ними податків. Так Е-резиденту-підприємцю одночасно з реєстрацією його Е-резидентом-підприємцем в податковому органі створюється особистий електронний кабінет, через який відбувається взаємодія Е-резидента-підприємця з контролюючими органами.

Проектом також пропонується встановити, що для цілей оподаткування Е-резидент-підприємець зобов’язаний в інформаційній системі «Е-резидент» в порядку та в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, розміщувати мовою оригіналу та українською мовою: інформацію про відкриття розрахункових рахунків в банку-резиденті України; електронні копії договорів, пов’язаних з веденням господарської діяльності такого Е-резидента-підприємця; електронні копії первинних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій такого Е-резидента-підприємця; інформацію про транзакції щодо надходження або списання коштів з банківських рахунків таких Е-резидентів-підприємців; декларації платника єдиного податку тощо.

Законопроектом також пропонується внести зміни до деяких інших законодавчих актів України. Зокрема, пропонується доповнити статтю 1087 Цивільного кодексу частиною четвертою, якою передбачити порядок проведення розрахунків фізичних осіб-підприємців, що зареєстровані електронними резидентами, виключно у безготівковій формі.

Проектом закону також пропонується внести відповідні зміни до законів України: “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” тощо.

Проект Закону зареєстровано за №5270.

Взято з сайту Верховної Ради України.

Мітки: Мітки