Європейський комітет з питань демократії та врядування опублікував дослідження про вплив цифрової трансформації на демократію та належне врядування

Європейський комітет з питань демократії та врядування (CDDG) підготував дослідження про вплив цифрової трансформації, включаючи штучний інтелект та автоматизоване прийняття рішень, на демократію та належне врядування.

Дослідження розкриває вплив цифрової трансформації на демократію та належне врядування у світлі 12 принципів належного демократичного врядування, висвітлює ризики та можливості збільшення використання цифрових технологій у сфері державного управління, а також виявляє чинники пом’якшення та сприяння. Публікація також містить декілька прикладів і тематичних досліджень з держав-членів Ради Європи.

У цілому у дослідженні зроблено висновок – урядам, щоб використати потенціал цифрової трансформації для зміцнення демократії та належного врядування, буде потрібно постійно пильнувати для виявлення та усунення нових ризиків. Вони також повинні бути готові до змін у культурі роботи: гнучкість, самооцінка, постійне навчання, навички роботи та застосування інформаційних технологій будуть необхідні, щоб державні службовці могли ефективно використовувати цифрові технології та запобігати негативним наслідкам.

 Дослідження про вплив цифрової трансформації на демократію та належне врядування (англійською)

Взято з сайту Офісу Ради Європи України.

Мітки: Мітки