Як здійснюватиметься моніторинг відповідності для сертифікованих АЕО в Україні, – опубліковано Постанову Кабміну

 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 07.07.2021 № 689 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 665», якою врегульовано процедуру проведення моніторингу відповідності підприємств, які вже отримали авторизацію, критеріям АЕО.

Впровадження процедури моніторингу урегулює контроль з боку митних органів за діяльністю авторизованих АЕО після отримання ними авторизації та відповідних спеціальних спрощень, що відповідає світовій практиці.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, процедура моніторингу покладена на митницю за місцезнаходженням підприємства, але якщо підприємство має відокремлені об’єкти, митниця за місцезнаходженням може залучати представників митниць, де такі об’єкти розташовані, для здійснення заходів з моніторингу відповідності.

Здійснення заходів з моніторингу відповідності відбувається на підставі плану, який затверджується на календарний рік. Форма плану затверджена прийнятою постановою та формується відповідно до періодичності проведення заходів з моніторингу відповідності, що зазначена у додатку до Порядку планування та проведення митними органами моніторингу відповідності підприємства критеріям АЕО.

Взято з сайту Державної податкової служби України.

Мітки: Мітки