Як покращити надання медичної допомоги у в’язницях – рекомендації експерта спільного проєкту ЄС та Ради Європи

22 січня 2021 р.  відбулась онлайн-презентація пропозицій і рекомендацій щодо Протоколу про порядок взаємодії та поліпшення співробітництва між Центром охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби (ЦОЗ ДКВС) і Департаментом з питань виконання кримінальних покарань України (ДКВСУ). Рекомендації напрацював Йорг Понт, міжнародний експерт Спільного проєкту ЄС та Ради Європи «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні».

Під час зустрічі учасники обговорили можливі шляхи інтеграції політики охорони здоров’я у в’язницях у національну політику у сфері охорони здоров’я з метою надання якісних медичних послуг в установах виконання покарань та наближення порядку надання медичної допомоги ув’язненим і засудженим до стандартів Ради Європи.

Олена Литвиненко, в. о. Голови Офісу Ради Європи в Україні, наголосила, що результати останнього візиту в Україну Європейського Комітету із запобігання катуванням та рішення Ради Міністрів РЄ від 3 грудня у групах справ Невмержицький/Сукачов проти України свідчать про необхідність забезпечити надання адекватної медичної допомоги в установах виконання покарань України. Також Олена Литвиненко додала:  «Наближення рівня надання медичної допомоги ув’язненим і засудженим в Україні до стандартів Ради Європи та найкращих міжнародних практик є однією із цілей Спільного проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні».

Йорг Понт виділив дві групи рекомендацій:

 1. внесення змін до Методологічних рекомендацій відповідно до листа-доручення заступника Міністра юстиції України від 28 грудня 2019 року № 524/9/48-19;
 2. додаткові рекомендації щодо поліпшення співробітництва між ЦОЗ ДКВС і ДКВСУ.

На думку консультанта, мета і структура Методологічних рекомендацій забезпечують важливу основу для співробітництва між адміністраціями установ, персоналом ЦОЗ ДКВС і ДКВС. Щоб адаптувати документ відповідно до отриманої останньої інформації та внести подальші уточнення й покращення, консультант рекомендує:

 1. Включити положення щодо організації та забезпечення безперешкодного доступу не тільки медичних працівників до засуджених/осіб, узятих під варту, але й засуджених/осіб, узятих під варту, до медичних працівників.
 2. Включити пункт щодо «сприяння створенню (облаштуванню) необхідних умов, зокрема виділення спеціально обладнаних приміщень для надання якісної медичної допомоги». 
 3. Вказати, що персонал ЦОЗ ДКВС повинен діяти тільки в межах своєї компетенції й не має брати участь у будь-якій діяльності, яка не стосується безпосередньо їхнього завдання – піклування про здоров’я й добробут засуджених/осіб, узятих під варту.
 4. Вказати, що персонал ДКВСУ повинен діяти тільки  в межах своєї компетенції й не має втручатися в медичні процедури або медичні організаційні питання.
 5. Замінити термін «тілесні ушкодження» терміном «ознаки і твердження про насильство».
 6. Внести зміни у вказівку про те, що медичні довідки мають додаватися до особової справи, і вказати, що всі медичні дані/медичні документи, які стосуються пацієнта, мають зберігатися окремо від особової справи в умовах лікарської таємниці, а доступ до них без згоди пацієнта повинен мати тільки медичний персонал.
 7. Додати вказівку про те, що задля забезпечення лікарської таємниці не варто залучати засуджених/осіб, узятих під варту, до роботи в медичних частинах, де вони можуть бути присутні під час проведення медичних процедур або мати доступ до медичної документації.
 8. Додати вказівку про те, що необхідно досягти домовленостей із регіональними цивільними медичними установами/лікарнями та Національною гвардією/Міністерством внутрішніх справ, що гарантувало б своєчасне (а в екстрених випадках – негайне) транспортування і надходження засуджених/осіб, узятих під вартою, у ці установи.
 9.  Додати правило, аналогічне статтям 45.1 і 45.2 Європейських пенітенціарних (в’язничних) правил, яке вимагає, щоби директор пенітенціарного закладу розглядав доповіді та висновки лікаря або іншого уповноваженого органу щодо здорових умов життя засуджених/осіб, узятих під варту, й у випадку згоди із представленими рекомендаціями вживав негайних заходів щодо їх виконання.

Одночасно були представлені й додаткові рекомендації щодо покращення стану співробітництва у сфері охорони здоров’я в установах виконання покарань між державною установою ЦОЗ ДКВС і ДКВСУ, а також підтримання бажання Кабінету Міністрів забезпечити впровадження в практику кримінально-виконавчих установ міжнародного досвіду пенітенціарної діяльності та вимог європейських стандартів у сфері виконання покарань і поводження із засудженими. Зокрема:

 1. Міністерство юстиції має залучити нові кадри в підпорядковані йому відомства.
 2. Розробити стандартні робочі процедури й навчальні модулі для співробітників ЦОЗ ДКВС і ДКВСУ.
 3. Розробити та відредагувати кодекси професійної етики відповідно до міжнародних і європейських стандартів для обох професійних профілів.
 4. Проводити регулярні структуровані міжвідомчі наради між співробітниками ЦОЗ ДКВС і ДКВСУ на всіх рівнях під наглядом Мін’юсту.
 5. Залучити нещодавно створену Міжвідомчу робочу групу для консультування з проблем співробітництва між медичними працівниками і співробітниками установ виконання покарань.
 6. Зосередитися на практичному розв’язання проблем:
  1. затримки проведення медичних обстежень та перевезення до медичних установ поза межами в’язниць;
  2. дотримання лікарської таємниці під час обстежень/консультацій і документування медичних даних;
  3. виявлення/інформування про випадки та твердження про застосування насильства та їх реєстрація і звітування про них;
  4. нелюдських та таких, що принижують гідність, обставин під час медичних обстежень/консультацій;                                             
 7. Розробити механізми розгляду скарг ув’язнених на медичне обслуговування.
 8. За підтримки зовнішніх національних експертів розробити Механізм внутрішніх інспекцій із питань медичного обслуговування у в’язницях.
 9. Переглянути формулювання законодавчих положень щодо «тілесних ушкоджень», доступу немедичного персоналу до медичних даних, що стосуються пацієнтів, і зберігання медичних документів разом з особовими справами.
 10. Забезпечити домовленості з цивільними лікарнями та медичними установами, а також із Національною гвардією/Міністерством внутрішніх справ про надання ними своєчасної (а в екстрених випадках – негайної) допомоги тим пацієнтам, потреби яких не може задовольнити ЦОЗ ДКВС.

Сергій Васильєв, директор Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, наголосив, що пропозиції експерта Ради Європи є актуальними і потрібними. Адже виконання цих рекомендацій дозволить посилити спілкування між адміністрацією колоній і медичним персоналом стосовно надання доступу до медичної допомоги та швидкості реалізації рішень медичного персоналу щодо збереження здоров’я пацієнтів.

Наталія Рибалко, заступниця начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, зазначила, що в Департаменту є чіткі плани подальшої співпраці з ЦОЗ ДКВС задля покращення якості надання медичної допомоги ув’язненим та засудженим.

«Забезпечення життя, здоров’я, надання якісної, кваліфікованої допомоги – це неабиякий інструмент, який позитивно впливає зокрема і на формування ресоціалізаційного простору в установах виконання покарань. Налагоджена взаємодія медичного персоналу і наших працівників, зокрема відділів соціально-виховної роботи та психологічної служби, дозволить досягати тих завдань, які стоять перед нами, виконувати положення чинного законодавства і робити все для того, щоб людина здоровою вийшла на свободу після відбування покарання і більше цих злочинів не вчиняла», – зауважив Володимир Стаднік в. о. начальника Управління ресоціалізації та реабілітації ДКВС.

Ольга Деркач, старший офіцер Спільного проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні», наголосила, що для подальшої ефективної співпраці Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби із Департаментом з питань виконання кримінальних покарань необхідно внести зміни в нормативно-правові акти на основі наданих пропозицій та рекомендацій.

Спільний проєкт ЄС та Ради Європи «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні» покликаний сприяти покращенню менеджменту в’язниць, який би відповідав стандартам дотримання прав людини, а також подальшому розвитку реабілітаційного підходу до правопорушників.

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки