ВСЬОГО ЗАРЕЄСТРОВАНО ПОНАД 600 ТИС. ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

Станом на 1 жовтня 2020 року до державних реєстрів внесено 600 948 охоронних документи на ОПВ: 127 069 патентів на винаходи; 144 457 патентів на корисні моделі; 42 488 свідоцтв на промислові зразки; 283 769 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій; 13 свідоцтв на топографії ІМС; 3 117 географічних зазначень; 35 свідоцтв на право використання географічних зазначень.

Взято з сайту Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент): https://ukrpatent.org/uk/news/main/vsjogo-07102020

Мітки: Мітки