Верховний Суд опублікував огляд практики ЄСПЛ за серпень – вересень 2021 року

Верховним Судом підготовано черговий огляд практики Європейського суду з прав людини за серпень – вересень 2021 року. 

Усі описані рішення є важливими й актуальними для правової системи  України.

Нижче коротко висвітлюємо деякі з них.

Рішення ЄСПЛ у справі SANCHEZ v. France неодноразово було предметом обговорення правничої спільноти в аспекті реалізації особою свого права на вираження поглядів у соціальних мережах. У цій справі заявник-політик дозволив іншим особам розміщувати коментарі, які, зокрема, мали й образливий характер, на його сторінці в мережі Facebook. Національні суди визнали заявника винним за обвинуваченням у підбурюванні до ненависті або насильства проти групи осіб і призначили покарання у виді штрафу. ЄСПЛ вказав на обґрунтованість висновків судів і не констатував порушення статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (свобода вираження поглядів), адже заявник свідомо зробив свою сторінку публічною, а його статус політичного діяча вимагав від нього більшої пильності та оперативності у видаленні ворожих коментарів.

У справі Carter v. Russia ЄСПЛ констатував порушення статті 2 Конвенції (право на життя) у матеріальному і процесуальному аспектах у зв’язку із, зокрема, відмовою Уряду держави-відповідача надати документи з матеріалів розслідування, його нездатністю спростувати явні докази причетності держави до позбавлення життя чоловіка заявниці та непроведенням ефективного розслідування цих обставин.

Справа GALOVIĆ v. Croatia стосувалася, зокрема, скарги заявника на те, що його було піддано суду та покарано двічі за те саме правопорушення як у межах справи про адміністративне правопорушення, так і в кримінальному провадженні за вчинення домашнього насильства. ЄСПЛ не вбачив порушення статті 4 Протоколу № 7 до Конвенції (право не бути притягненим до суду або покараним двічі), адже обидва провадження в цій справі були єдиним і пропорційним цілим, що дозволяло карати заявника як за окремі випадки домашнього насильства, так і за модель його поведінки в ефективний, пропорційний та стримувальний спосіб.

У контексті домашнього насильства огляд містить також виклад рішення у справі Volodina v. Russia (no. 2), у якій ЄСПЛ знову констатував порушення статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) і нагадав, що держави зобов’язані створити й ефективно застосовувати систему покарання за будь-які форми домашнього насильства, незалежно від того, виникають вони в реальному житті або онлайн-просторі, та забезпечити достатні гарантії для потерпілих.

Як і зазвичай, огляд містить перелік рішень, ухвалених ЄСПЛ у справах щодо України.

Взято з сайту Верховного Суду.