Уряд схвалив основні напрями діяльності «ПриватБанку» на 2020 – 2024 роки

На початку вересня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (далі – Засади).

Оновлені Засади стали підґрунтям для перегляду та актуалізації стратегій банків державного сектору.

У зв’язку з цим сьогодні, 23 грудня 2020 року, на засіданні Уряду було прийнято розпорядження «Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на 2020-2024 роки», розроблене Міністерством фінансів України.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон) єдиним акціонером державного банку є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України.

Згідно з Законом Кабінет Міністрів України також виконує функції вищого органу управління державного банку (далі – вищий орган).

Визначення основних (стратегічних) напрямів діяльності державного банку належить до виключної компетенції вищого органу.

Рішення вищого органу оформлюються актами Кабінету Міністрів України, проекти яких готуються та вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Міністерством фінансів і не підлягають погодженню з іншими зацікавленими органами.

Прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на 2020 – 2024 роки» визначає основні напрями діяльності ПриватБанку на 2020 – 2024 роки, що забезпечать його належне функціонування та будуть сприяти ефективному управлінню державним банком, захисту прав вкладників, кредиторів, держави як акціонера і стануть підґрунтям для розробки стратегії його подальшого розвитку.

Відповідно до основних напрямів діяльності ПриватБанку на 2020 – 2024 роки місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості, що забезпечить підтримку та посилення своє позиції на ринку в якості провідного роздрібного банку України.

Взято з сайту Кабінету Міністрів України.

Мітки: Мітки