У «Відомостях Верховної Ради України» опубліковано Закон «Про сільськогосподарську кооперацію»

У черговому номері збірника нормативно-правових актів парламентського видавництва «Відомості Верховної Ради України» №52 від 25 грудня 2020 року опубліковано два закони, прийняті під час третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Опубліковано Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства».

Законом вносяться зміни до Цивільного кодексу України, Закону України «Про правову охорону винаходів та корисних моделей» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», якими, зокрема:

– розширюється перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;

– передбачається можливість подання заявок в електронній формі;

– надається право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;

– уточнюється порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;

– розширюється перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);

– передбачається можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).

Закон набув чинності 16 серпня 2020 року.

У номері також опубліковано Закон «Про сільськогосподарську кооперацію», який визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування сільськогосподарської кооперації, особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань.

Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, а також державної підтримки та державного регулювання функціонування сільськогосподарської кооперації в Україні.

Закон введений в дію 15 листопада 2020 року.

Взято з сайту Верховної Ради України.

Мітки: Мітки