У Комітеті з питань інтеграції до Європейського Союзу опрацьовується законопроект щодо європейських вимог до матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

На опрацюванні Комітету з питань європейської інтеграції України до Європейського Союзу перебуває проект Закону про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами №4568.

Розроблення законопроекту обумовлено необхідністю зниження ризиків негативного впливу на здоров’я споживачів внаслідок використання матеріалів і предметів, що безпосередньо або опосередковано контактують з харчовими продуктами.

Наразі в Україні це питання частково врегульовано Законом «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Проте, він містить лише одну статтю, яка стосується державної реєстрації матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами, і не враховує значної кількості вимог, що містить європейське законодавство.

Відповідно до зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, Україна має гармонізувати своє законодавство із правом ЄС, зокрема, стосовно заходів щодо хімічних речовин, які мігрують з пакувальних матеріалів до харчових продуктів. Проект Закону пропонує імплементувати у національне законодавство положення одразу чотирьох регламентів ЄС, а саме: щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, щодо переробленої пластмаси та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, про належну виробничу практику матеріалів та виробів, призначених для контакту з продуктами харчування та щодо активних та «інтелектуальних» матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Законопроект передбачає:

-застосовування термінології законодавства ЄС в українському законодавстві;

-визначає повноваження органів виконавчої влади у сфері виробництва, обігу та використання матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;

встановлює загальні та спеціальні вимоги до матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;

-запроваджує вимоги до перероблених пластикових матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;

-встановлює порядок державної реєстрації об’єктів, що використовуються у виробництві матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;

-встановлює особливості державної реєстрації процесів переробки пластику;

-містить положення щодо внесення змін, зупинення дії та скасування рішення про державну реєстрацію об’єктів;

-встановлює вимоги до маркування, декларування відповідності та вимоги до забезпечення простежуваності матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;

-містить положення, щодо належної виробничої практики (GMP) при виробництві матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами та положення щодо державного контролю та відповідальності операторів ринку.

Положення проекту Закону не стосуються предметів і матеріалів, що постачаються як антикваріат, захисних матеріалів або оболонок, зокрема, матеріалів, що покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового продукту і можуть споживатись разом з ним, стаціонарного обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання, а також нехарчову продукцію, організаційно-правові засади обігу якої визначені Законом «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Свій висновок щодо відповідності законопроекту праву ЄС Комітет з питань інтеграції України до ЄС оприлюднить на одному з найближчих засідань.

Взято з сайту Верховної Ради України.

Мітки: Мітки