Судова практика: Херсонський апеляційний суд стягнув з продавця суму предоплати, переданої покупцем в рахунок майбутнього договору купівлі-продажу

Покупець звернувся до суду та просив стягнути з продавця суму предоплати за попереднім договором купівлі-продажу будинку та суму штрафу за ухилення від укладення обумовленого договору, пояснивши, вони зобов’язалися у визначений строк укласти основний договір купівлі-продажу житлового будинку. Позивач передав відповідачу передоплату у сумі 53 000 грн, проте продавець не з’явився для укладення договору купівлі-продажу будинку.

Відмовляючи у позові, суд першої інстанції дійшов висновку, що саме позивач порушив умови попереднього договору, оскільки судом було встановлено відсутність у нього коштів на придбання будинку, а тому сплачена позивачем сума предоплати поверненню не підлягає.

Проте, Херсонський апеляційний суд не погодився з таким висновком, зазначивши, що судом не в повному обсязі визначено статус переданої позивачем суми (аванс чи завдаток). Так, за змістом статей 546, 548, 570, 571 Цивільного кодексу України важливо розмежовувати завдаток та аванс, які виконують різні функції. Зокрема, завдаток слугує доказом укладення договору, на забезпечення якого його видано, одночасно є способом платежу та способом забезпечення виконання зобов’язання. У разі порушення зобов’язання з вини боржника, завдаток залишається у кредитора, а якщо з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток в подвійному розмірі.

Натомість, аванс – це лише спосіб платежу. Він виконує функцію попередньої оплати, яка підлягає поверненню у випадку невиконання зобов’язання.

Оскільки договір купівлі-продажу житлового будинку між сторонами у справі укладений не був, а сторони лише домовилися укласти такий договір в майбутньому, то передана позивачем грошова сума не може бути визначена як завдаток, а є авансом, який підлягає поверненню позивачу.

Зважаючи на те, що дійсного зобов’язання між сторонами не виникло, підстави для стягнення штрафу відсутні, адже правові наслідки у вигляді неустойки застосовуються за невиконання виключно дійсного зобов’язання.

Тож Херсонським апеляційним судом скасовано оскаржуване рішення та постановлено нове, яким стягнуто з відповідача сплачену позивачем предоплату за попереднім договором.

Взято з сайту Судової влади України.

Мітки: Мітки