Суддя КГС ВС висвітлив актуальну практику ВС щодо захисту права власності

19 лютого 2021 року суддя-спікер судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Юрій Чумак провів правовий практикум на тему «Судовий захист права власності: практика Верховного Суду» для відвідувачів юридичного порталу «Ratio Decidendi».

Суддя КГС ВС детально зупинився на актуальних правових висновках Верховного Суду у спорах щодо права власності на нерухоме майно та зосередив увагу учасників заходу, зокрема, на питаннях щодо визначення  юрисдикції таких спорів; правових відносинах у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; особливостях диференціації негаторного та віндикаційного позовів щодо права власності тощо.

Про виключну підсудність, передбачену ч. 3 ст. 30 ГПК України, щодо територіальної юрисдикції господарських спорів, які стосуються як правового режиму нерухомого майна, так і інших прав та обов’язків, що пов’язані з нерухомим майном, йдеться у постанові ВП ВС від 7 липня 2020 року у справі № 910/10647/18.

Правові відносини у сфері державної реєстрації речового права, що виникають між суб’єктом звернення за такою послугою та суб’єктом, уповноваженим здійснювати відповідні реєстраційні дії, окреслено у постановах ВП ВС від 28 серпня 2019 року у справі № 752/8287/18 та від 21 серпня 2019 року у справі № 520/2834/17.

На тому, що державна реєстрація не є способом набуття права власності, а лише становить засіб підтвердження фактів набуття речових прав на нерухоме майно, ґрунтуються постанови ОП КГС ВС від 24 січня 2020 року у справі № 910/10987/18 та КГС ВС від 27 червня 2018 року у справі № 921/403/17-г/6.

Про те, що ухвалення судових рішень, пов’язаних із питаннями державної реєстрації, обов’язково має супроводжуватись одночасним визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням прав на нерухоме майно, наголошується в постанові КГС ВС від 26 червня 2020 року у справі № 922/2589/19.

При цьому, як зазначено у постанові КГС ВС від 22 травня 2018 року у справі № 923/1283/16, судове рішення не породжує права власності, а лише підтверджує наявне право, набуте раніше на законних підставах. Так само, як і видача свідоцтва про право власності лише фіксує факт наявності відповідного права, але не є правочином, на підставі якого це право виникає, змінюється чи припиняється (постанова КГС ВС від 27 червня 2018 року у справі № 925/797/17).

Також доповідач навів висновки ВС щодо визнання судом майнового права на об’єкти незавершеного будівництва. Про це, зокрема, йде мова у постановах ВП ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 761/4771/15-ц, від 3 квітня 2019 року у справі № 761/8259/15-ц,  від 15 травня 2019 року у справі № 761/10028/15-ц та інших.

Окремо Юрій Чумак роз’яснив учасникам практикуму поняття негаторного та віндикаційого позовів, навівши як приклад правові висновки, викладені у постанові КГС ВС від 27 серпня 2019 року у справі № 925/366/18.

Так, про витребування майна з чужого незаконного володіння як форму захисту права власності йдеться у постанові КГС ВС від 30 серпня 2019 року у справі № 914/970/18. А в постанові ВП ВС від 14 листопада 2018 року у справі № 183/1617/16 наголошується ще й на тому, що рішення суду про витребування майна з чужого незаконного володіння  є підставою для внесення  запису про державну реєстрацію за позивачем права власності на нерухоме майно, зареєстроване в реєстрі за відповідачем. 

Насамкінець суддя-спікер КГС ВС коротко зупинився на питанні про визнання права власності на майно і зняття з нього арешту (постанова КГС ВС від 17 січня 2018 року у справі № 905/3038/16), а також розповів про право власника нерухомого майна на його використання для здійснення підприємницької діяльності без набуття статусу підприємця (постанова ВП ВС від 19 червня 2019 року у справі № 209/2077/17) та про відсутність у балансоутримувача права заявляти вимогу про повернення майна з оренди чи повідомляти про намір продовжити договір (постанова ОП КГС ВС від 6 вересня 2019 року у справі № 910/7364/18).

Із цими та іншими правовими висновками Верховного Суду, зазначеними на практикумі суддею КГС ВС, детальніше можна ознайомитися у презентації.

Взято з сайту Верховного суду.

Мітки: Мітки