Суддя КАС ВС Альберт Єзеров розповів про особливості спорів щодо захисту прав потерпілих від аварії на ЧАЕС

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Альберт Єзеров провів вебінар на тему «Спори у сфері захисту прав потерпілих від аварії на ЧАЕС». Захід відбувся 26 лютого 2021 року в рамках навчального тренінгу «Захист адміністративним судом соціальних прав».

Суддя нагадав, що за ст. 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов’язком української держави.

Обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи зумовлює надання особливого статусу громадянам, які постраждали внаслідок цієї катастрофи. Законами України встановлено пільги, компенсації та гарантії вказаній категорії громадян України. Це є особливою формою відшкодування завданої шкоди, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від конституційного обов’язку.

Водночас Альберт Єзеров зазначив, що законодавство, яке регулює правовідносини щодо соціального захисту таких осіб, зазнає постійних змін переважно в сторону зменшення їх обсягу. Така позиція законодавця призводить до виникнення постійних судових спорів між фізичними особами та суб’єктами владних повноважень.

Доповідач зауважив, що справи цієї категорії є одночасно вкрай важливими для широкого кола осіб та складними з огляду на постійні зміни законодавства.

Суддя також розповів, що досить часто у справах зазначеної категорії, в тому числі й через наведені обставини, з’являється неоднакова судова практика. Чинне процесуальне законодавство дозволяє вирішити цю проблему шляхом винесення подібних питань на розгляд судової палати. Так, доповідач звернув увагу на постанову КАС ВС від 20 березня 2019 року у справі № 697/121/17, в якій судова палата розглянула питання щодо збереження за особою статусу потерпілої від Чорнобильської катастрофи внаслідок зміни закону та виключення з переліку зон радіоактивного забруднення зони посиленого радіологічного контролю.

Альберт Єзеров повідомив, що після запровадження інституту зразкових справ, який сприяє насамперед єдності судової практики, до Верховного Суду неодноразово надходили подання судів перших інстанцій про розгляд як зразкових справ, предмет спору в яких пов’язаний із соціальним захистом осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, суддя звернув увагу на рішення КАС ВС від 21 січня 2019 року у справі № 240/4937/18 щодо підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення – зоні гарантованого добровільного відселення, на підставі ст. 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Під час заходу доповідач також висвітлив питання щодо перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами. Так, він звернув увагу на позиції суду, які викладені в судових рішеннях ВС у справі № 808/1628/18.

Не оминув суддя і питання щодо застосування строків при перерахунку пенсій.

Підсумовуючи доповідь, Альберт Єзеров висловив переконання, що рівень соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути таким, щоб забезпечувати цим особам гідне життя, а обмеження чи скасування пільг без відповідної рівноцінної їх заміни чи компенсації є порушенням зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту цієї категорії осіб.

Із презентацією Альберта Єзерова можна ознайомитися тут.

Взято з сайту Верховного суду.

Мітки: Мітки