Судді ВС розповіли про механізми забезпечення єдності судової практики

31 травня 2021 року судді Великої Палати Верховного Суду взяли участь в організованій Національною школою суддів України триденній програмі підготовки для підтримання кваліфікації голів касаційних судів у складі Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, його Апеляційної палати, голів і заступників голів апеляційних та місцевих судів.

Свої виступи доповідачі присвятили питанню забезпечення єдності судової практики.

Секретар Великої Палати Верховного Суду Всеволод Князєв наголосив, що формування поваги до судової влади, її авторитету та підвищення довіри до суду з боку суспільства – основне завдання Верховного Суду. Він зауважив, що забезпечення єдності судової практики є дуже важливим у цьому контексті.

Також суддя повідомив, що зараз на стадії фінального тестування перебуває база правових позицій, яка з використанням можливостей штучного інтелекту здійснюватиме автоматизований добір релевантної практики Верховного Суду.

Запровадження цієї інформаційної системи, за словами Всеволода Князєва, сприятиме прогнозованості судової практики, призведе до зменшення кількості безпідставних позовів, а суддям першої та апеляційної інстанцій буде легше орієнтуватися у великому масиві правових позицій Верховного Суду й знаходити найбільш релевантну та актуальну практику суду найвищої інстанції.

Суддя Дмитро Гудима розповів про деякі засоби забезпечення єдності судової практики Великою Палатою ВС. Доповідач звернув увагу на такі її повноваження: відступати від викладених у раніше ухвалених судових рішеннях висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах у разі, якщо висновок виявився неефективним, помилковим або якщо суспільні відносини суттєво змінилися; вирішувати виключні правові проблеми; тлумачити нормативні приписи (зокрема, для забезпечення ефективності судового захисту прав та інтересів) і долати прогалини в законодавстві, застосовуючи аналогію закону й аналогію права.

На прикладах постанов за 2021 рік суддя продемонстрував особливості виконання Великою Палатою ВС деяких із цих повноважень. Так, аналізуючи постанови, в яких вона відступила від висновків щодо застосування норм права, доповідач звернув увагу на такі питання:

  • за правилами якого судочинства слід розглядати спір щодо незаконності звільнення позивача з посади керівника громадської організації (постанова ВП ВС від 12 січня 2021 року у справі № 127/21764/17);
  • чи може адміністративний суд звільнити юридичну особу від сплати судового збору, відстрочити чи розстрочити таку сплату (постанова ВП ВС від 14 січня 2021 року у справі № 0940/2276/18);
  • чи впливає на відносини поруки рішення суду про стягнення кредитної заборгованості (постанова ВП ВС від 26 січня 2021 року у справі № 522/1528/15-ц);
  • чи можливо після введення у банку тимчасової адміністрації та початку процедури його ліквідації задовольнити позов про стягнення з такого банку суми заборгованості за договором банківського вкладу, строк якого закінчився (постанова ВП ВС від 9 лютого 2021 року у справі № 381/622/17);
  • чи змінює розмір орендної плати зміна розміру нормативної грошової оцінки (постанова ВП ВС від 16 лютого 2021 року у справі № 921/530/18);
  • чи є можливим відступлення права вимоги за кредитним і забезпечувальним договорами не тільки на користь фінансових установ (постанова ВП ВС від 16 березня 2021 року у справі № 906/1174/18).

Вирішення правових проблем, які Велика Палата ВС вважала виключними, суддя продемонстрував на прикладах постанов, у яких вона надала відповіді на такі питання:

  • чи є статус судді таким, що обмежує право на доступ до професії адвоката (постанова ВП ВС від 10 лютого 2021 року у справі № 822/1309/17);
  • чи є статус прокурора таким, що обмежує право на доступ до професії адвоката (постанова ВП ВС від 14 квітня 2021 року у справі № 826/9606/17).

Детальніше про ці та деякі інші засоби забезпечення єдності судової практики – у презентації за посиланням https://bit.ly/3uH9HG3.

Взято з сайту Верховного Суду.

Мітки: Мітки