Судді ВС поділилися практикою з питання власності подружжя на частку в статутному капіталі ТОВ

31 травня відбувся круглий стіл «Власність подружжя на частку у статутному капіталі ТОВ: проблемні питання та шляхи їх вирішення при поділі майна подружжя», організований Національною асоціацією адвокатів України за ініціативи комітетів з сімейного права, з цивільного права та процесу, з господарського права та процесу НААУ, а також Київського регіонального центру Національної академії правових наук України.

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ольга Ступак поділилася практикою Верховного Суду щодо права власності подружжя на частку у статутному капіталі ТОВ. Вона погодилася з тим, що в цій категорії справ ВС продовжує застосовувати усталені підходи, сформовані Верховним Судом України, і до певного часу необхідності відступати від практики ВСУ не було.

Доповідачка зауважила, що напрям судовій практиці у категорії спорів щодо сімейних правовідносин задало Рішення Конституційного Суду України від 19 вересня 2012 року у справі № 1-8/2012, у якому йдеться про те, що статутний капітал та майно приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Предмет дискусії Ольга Ступак проілюструвала такими висновками:

  • вартість майна, що підлягає поділу, визначається за погодженням між подружжям, а при недосягненні згоди – виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи (постанова ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 756/12009/15);
  • з моменту внесення коштів до статутного капіталу товариства за рахунок спільного сумісного майна подружжя такі кошти є власністю товариства, тому в одного із подружжя виникає лише право грошової вимоги щодо стягнення половини внесених до статутного капіталу коштів (постанова ВС від 13 березня 2019 року у справі № 756/10797/15);
  • відчуження частки корпоративних прав одним із подружжя під час розгляду справи судом не позбавляє права іншого з подружжя претендувати на компенсацію ½ від вартості частки майна товариства відповідно до частки другого з подружжя у статутному фонді цього товариства (постанова Великої Палати ВС від 3 липня 2019 року у справі № 554/8023/15-ц; постанова ВС від 11 березня 2020 року у справі № 161/19023/17);
  • майно фізичної особи – підприємця може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і предметом поділу між кожним із подружжя з урахуванням загальних вимог законодавства щодо критеріїв визначення правового режиму спільного сумісного майна подружжя та способів поділу його між кожним із подружжя (постанова ВС від 19 лютого 2020 року у справі № 279/6459/14);
  • якщо один із подружжя, будучи учасником господарського товариства, вносить до статутного капіталу майно, яке є спільною власністю подружжя, то в іншого з подружжя виникає право вимоги виплати компенсації ½ від вартості частки майна товариства відповідно до частки другого з подружжя у статутному фонді (постанова ВС від 11 грудня 2019 року у справі № 638/19826/15-ц, постанови Верховного Суду України від 3 червня 2015 року у справі № 6-38цс15, від 3 липня 2013 року у справі № 6-61цс13, від 2 жовтня 2013 року у справі № 6-79цс13).

«Передчасно говорити про те, що з’явився або сформований новий спосіб захисту як спосіб поділу майна подружжя, коли один із подружжя просить компенсацію вартості частки учасника у статутному капіталі товариства. Адже це все – стягнення грошової компенсації. Змінилися лише логіка, алгоритм, фактичні підстави обґрунтування розміру цієї компенсації, яку на свою користь просить стягнути один із подружжя в порядку поділу майна», – підсумувала Ольга Ступак.

Із презентацією Ольги Ступак можна ознайомитися тут.

Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Олена Кібенко виступила з доповіддю на тему «Власність подружжя на частку в статутному капіталі ТОВ: практика господарських судів». За її словами, господарська юрисдикція меншою мірою стикається з питанням поділу майна подружжя, проте є цікаві правові висновки, а деякі моменти навіть потребують законодавчого врегулювання.

Доповідачка розпочала з того, що власністю подружжя не можуть бути: вклад учасника до статутного капіталу, майно ТОВ, статутний капітал ТОВ, прибуток ТОВ.

Тому при поділі майна подружжя може йтися про частку учасника у статутному капіталі ТОВ, дивіденди (нараховані / сплачені) учаснику, частку учасника в майні ТОВ, яка виділяється на вимогу кредитора чи при ліквідації ТОВ.

Дехто з правників ставить знак рівності між часткою у статутному капіталі і корпоративними правами учасника ТОВ. Олена Кібенко наголосила, що це різні об’єкти, особа може володіти часткою, але при цьому не бути учасником ТОВ і не мати корпоративних прав. 

Як приклад вона навела постанову ВС від 3 березня 2020 року у справі № 909/52/19, в якій ідеться про те, що з моменту внесення до статутного капіталу юридичної особи спільних грошових коштів подружжя має наслідком виникнення відповідних корпоративних прав лише в того з подружжя, хто є учасником (акціонером, членом) такої юридичної особи, і саме він має право звернутися до господарського суду за захистом корпоративного права у разі його порушення. Спір за позовними вимогами щодо порушення прав одного із подружжя, саме як співвласника майна (ст. 60 СК України), не підлягає вирішенню господарським судом. Подібна позиція висловлена і в постанові ВС від 10 жовтня 2019 року у справі № 923/876/16.

Олена Кібенко зауважила, що дуже часто сторони, звертаючись до КГС ВС, посилаються на висновки судів, які базувалися на застосуванні «старого» Закону України «Про господарські товариства», що втратив чинність ще у 2018 році, але Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» кардинально змінив правовий режим, оборотоздатність частки, тому деякі судові висновки втратили актуальність.

У низці постанов ВС відображався вже новий підхід до частки як до об’єкта права власності:

  • відступлення частки не є окремим видом правочину, перехід права власності на частку відбувається шляхом її купівлі-продажу, дарування, міни тощо (постанова ВС від 1 жовтня 2019 року у справі № 909/1294/15);
  • «перерозподіл» часток учасників ТОВ не може бути проведений без належних правових підстав (постанова ВС від 1 жовтня 2019 року у справі № 909/1294/15);
  • суд може витребовувати частку із чужого незаконного володіння, визначати розмір статутного капіталу та часток учасників (постанова від ВП ВС від 22 жовтня 2019 року у справі № 923/876/16).

Олена Кібенко звернула увагу, що при визначенні вартості частки як майна має значення не її розмір у гривнях («історична цифра»), а відсоткове вираження – чим більший такий відсоток, тим більшою буде ринкова вартість частки (постанова ВС від 1 жовтня 2019 року у справі № 909/1294/15).

Суддя вказала й на необхідність застосування Національного стандарту оцінки № 3, цей підхід був висловлений у справі, що стосувалася визначення ринкової (справедливої) вартості акцій при сквіз-ауті (постанова ВС від 17 лютого 2021 року у справі № 905/1926/18), але може бути використаний і при визначенні ринкової вартості акцій і часток в інших випадках, в тому числі при поділі майна подружжя.

Доповідачка звернула увагу також на питання, яке потребує вирішення. Так, спори щодо визнання недійсним договору відчуження частки у статутному капіталі юридичної особи, які обґрунтовані, зокрема, ненаданням згоди одного з подружжя на укладення такого правочину, розглядають суди як цивільної, так і господарської юрисдикції. 9 вересня 2020 року КГС ВС передав на розгляд Великої Палати ВС справу № 916/2813/18. Хоча ця справа стосується приватного підприємства, але висновки ВП ВС можуть бути важливими і для практики застосування законодавства про ТОВ.

Із презентацією Олени Кібенко можна ознайомитися тут.

Взято з сайту Верховного Суду.

Мітки: Мітки