Суб’єктоорієнтовані критерії в дії

Відповідно до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2015 року N 684, в автоматизованій системі управління ризиками (АСУР) використовуються суб’єкторорієнтовані критерії для зменшення селективності профілів ризику.

Як це працює?

Під час митного контролю в режимі онлайн здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання з урахуванням об’єктивних критеріїв їх оцінки.

Залежно від відповідності суб’єктів визначеним критеріям та їх значенням застосовуються коефіцієнти зменшення частки визначення АСУР необхідності проведення митного огляду та/або додаткової перевірки документів.Суб’єкти господарювання оцінюються на відповідність визначеним критеріям автоматизовано у кожному конкретному випадку на момент здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, без залучення будь-яких посадових осіб, що виключає так званий «вплив людського фактору».

Перелік критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання, оприлюднено на сайті Держмитслужби https://customs.gov.ua/documents/shchodo-zastosuvannia-v-avtomatizovanii-sistemi-upravlinnia-rizikami-derzhmitsluzhbi-subiektooriientovanikh-kriteriyiv-z-metoiu-vrakhuvannia-kharakteristik-ta-istoriyi-diialnosti-subiektiv-gospodariuvannia-pid-chas-viznachennia-stupenia-riziku-235.

Перевірка відповідності визначеним критеріям здійснюється в АСУР шляхом застосування стандартної умови аналізу (СУА).СУА «Критерії для автоматизованої оцінки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності», що використовується з метою врахування характеристик та історії діяльності суб’єктів господарювання під час визначення ступеня ризику, функціонує в АСУР з 2020 року.Протягом І півріччя 2021 року зазначена СУА була застосована до більш ніж 600 тисяч митних декларацій, під час митного оформлення яких зменшено селективність профілів ризику, тим самим зменшено обсяги митного контролю, що визначаються за результатами застосування АСУР.

До більш ніж 2,3 тис. суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності були застосовані коефіцієнти зменшення частки визначення АСУР необхідності проведення митного огляду та/або додаткової перевірки документів.

Необхідно зазначити, що функціонуюча АСУР постійно удосконалюється та оновлюється з урахуванням нових викликів та реалій, що супроводжують зовнішньоекономічну діяльність. При цьому регулярно удосконалюються алгоритми автоматизованої оцінки ризиків, запроваджуються передові міжнародні підходи, методи та інструменти управління ризиками.Держмитслужба відкрита до пропозицій щодо удосконалення національної автоматизованої системи управління ризиками, у тому числі переліку критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання.

Взято з сайту Державної митної служби України.

Мітки: Мітки