Щодо роботи баз даних та інформаційно-довідкових систем

Шановні заявники та представники заявників! Повідомляємо, що з 02.09.2021 року не будуть оновлюватись наступні інформаційні ресурси:

  1. БД “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”
  2. Інтерактивна БД “Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду”
  3. Інтерактивна БД “Промислові зразки, зареєстровані в Україні”
  4. Відомості про зареєстровані в Україні зазначення походження товару
  5. ІДС “Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг”
  6. ІДС “Відомості про свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, дія яких припинена, або які визнано недійсними”
  7. ІДС “Стан діловодства за заявками на промислові зразки в Україні”
  8. ІДС “Відомості про патенти України на промислові зразки, які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність”

В подальшому просимо користуватись «Спеціальною інформаційною системою» (СІС) https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/

Взято з сайту Укрпатенту

Мітки: Мітки