Розроблено веб-сторінку «Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у справах «Жовнер проти України», «Юрій Миколайович Іванов проти України», «Бурмич та інші проти України»

На виконання Загальних висновків та рекомендацій третього щорічного форуму «Виконання рішень національних судів в Україні» та для продовження інформаційної кампанії щодо проблеми невиконання судових рішень було розроблено офіційний інформаційний ресурс (веб-сторінку) у співпраці між Секретаріатом Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України та проєктом Ради Європи  «Подальша підтримка виконання Україною рішень в контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини», який фінансується Фондом з прав людини.

Ця веб-сторінка міститься на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України і відображає детальну інформацію стосовно виконання Україною рішень ЄСПЛ у справах «Жовнер проти України», «Юрій Миколайович Іванов проти України», «Бурмич та інші проти України». Заплановано, що ця веб-сторінка буде наповнюватися із визначеною періодичністю інформацією щодо стану виконання державними органами необхідних заходів, а тому забезпечуватиме вільний доступ усіх зацікавлених сторін до цієї інформації.

Крім того, на цій веб-сторінці можна дізнатися про хронологію розгляду вказаних справ Європейським судом з прав людини, нагляд Комітетом міністрів Ради Європи за виконанням цих справ, а також про відповідну діяльність України, в тому числі в рамках співпраці з Радою Європи.

Важливо, що на веб-сторінці буде опубліковуватися інформація щодо стану реалізації «Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2022 року» а також Плану заходів щодо її реалізації.

Наразі цей інформаційний ресурс працює у тестовому режимі і доопрацьовується.

Переглянути веб-сторінку «Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у справах «Жовнер проти України», «Юрій Миколайович Іванов проти України», «Бурмич та інші проти України» можна за посиланням https://minjust.gov.ua/coordination-donor-help/main-page .

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки