Рішенням ДРС скасовано обтяжливі для бізнесу норми в частині вимог до установ, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів

З 19 жовтня 2020 року Державною регуляторною службою України зупинено дію обтяжливих для суб’єктів господарювання норм, які передбачали необхідність проходження додаткових не передбачених законодавством процедур.

Рішенням ДРС від 18.08.2020 року № 25 запропоновано Міністерству екології та природних ресурсів України визнати таким, що втратив чинність наказ «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України» як такий, що не узгоджується з вимогами чинного законодавства України та порушує принципи державної регуляторної політики, зокрема:

 адекватності – відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

– доцільності – обґрунтованій необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми через відсутність законодавчо визначених підстав для встановлення обов’язкових вимог для суб’єктів господарювання на підзаконному рівні;

– збалансованості – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», якщо рішення ДРС щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики не було виконано у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення, дія регуляторного акта зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення.

У результаті ДРС направлено лист щодо розміщення публікації в газеті
«Урядовий кур`єр» про зупинення дії зазначеного наказу Мінекології та повідомлено Міністерство юстиції України про необхідність скасування державної реєстрації цього наказу.

Взято з сайту Державної регуляторної служби України.

Мітки: Мітки