Рада Європи продовжує розвивати дружні для дітей практики

Рада Європи – це організація, яка захищає та підтримує у державах-членах права людини, зокрема права 150 мільйонів дітей, які є громадянами держав-членів.  Серед них 7 мільйонів українських дітей. Організація бере активну участь у викоріненні всіх форм насильства стосовно дітей.«Життя без насильства»  також – один з основних пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини.

Питання захисту прав та інтересів дітей, що постраждали від насильства, зокрема сексуальної експлуатації та насильства, питання розвитку системи правосуддя, дружнього до дитини є питаннями, які охоплюються проєктом Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні», що спрямований на підтримку представників органів державної влади та фахівців громадянського суспільства і який реалізується відповідно до Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки.

Рада Європи розробила ряд стандартів в області правосуддя, дружнього до дітей. Найбільш повний перелік цих стандартів викладено в Керівних принципах щодо правосуддя, дружнього до дітей, прийнятих Комітетом міністрів Ради Європи в 2010 році.

  • Ефективна протидія насильству щодо дітей – це ефективна, діюча в інтересах безпеки дитини система досудового розслідування та судового розгляду справ. Це означає, що в кожній країні мають діяти норми, існувати процеси, процедури та можливості, аби належним чином допомагати дітям, що стали жертвами насильства.
  • Розслідування та судовий процес не мають завдавати дітям  повторної травматизації. Інтереси дитини мають бути пріоритетом під час розслідування – будь вона жертвою, свідком чи правопорушником.
  • Законодавство має гарантувати, що правопорушник буде ефективно та своєчасно притягнутий до відповідальності за всі злочини, пов’язані з експлуатацією та насильством.

Рада Європи вітає ініціативи Верховної Ради України, зокрема Комітету з питань правоохоронної діяльності та всіх правоохоронних органів щодо приведення законодавства України до стандартів Ради Європи. А саме – Закон України  3055 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Лансаротської конвенції).

Зміни, які були запропоновані цим новим Законом позначають значний прогрес у напрямку посилення захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації в Україні. Зокрема, поправки вводять низку ключових правопорушень, що стосуються: корпоративної кримінальної відповідальності, володінням матеріалів сексуального характеру,  виступів дітей  у прямому ефірі в мережі Інтернет. Поправки також запроваджують низку фундаментальних гарантій, пов’язаних із: зміною строку давності, наданням чіткого визначення матеріалів сексуального характеру по відношенню до дітей,  також створюють законодавчі основи для ряду важливих запобіжних заходів для посилення протидії сексуальному насильству та експлуатації дітей, включаючи: підвищення обізнаності серед професіоналів та координацію і співпрацю між відповідними органами влади, заборону особам, присутнім у реєстрі злочинців, які здійснюють сексуальні дії, займатися певними професіями.

Очевидно, що деякі поправки є зовсім новими для національного законодавства і зрозуміло, що потребують певних дій і значних зусиль задля того, щоб бути успішно імплементованими на практиці. Питання посилення спроможності реагування на випадки насильства на сьогодні продовжує залишати актуальним, особливо в умовах прийняття нового законодавства.

В Україні вже впроваджена значна частина необхідних для роботи зі злочинцями законодавчих норм, однак поряд із цим, все ще наявні суттєві розбіжності між існуючими в Україні підходами до роботи з дітьми, що стали свідками чи жертвами насильства, та міжнародними стандартами.

Задля підтримки імплементації нового законодавства, Рада Європи в рамках проєкту «Боротьба з насильством щодо дітей» вже підготувала низку матеріалів, інструментів для України в цьому напрямі. Зокрема, це:

  1. Звіт з оцінки прогресу, досягнутого українськими органами влади щодо рекомендацій, викладених в «Аналізі прогалин у законодавстві, політиках управління та практиках, спрямованих на запобігання та протидію сексуальній експлуатації та насильству щодо дітей в Інтернеті, в Україні», який був презентований в вересні 2020 року під час круглого столу, організованого Комітетом Верховної Ради з правоохоронної діяльності спільно з проєктом Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні».
  2.   «Аналіз нормативно-правової бази України щодо впровадження моделі Барнахус». В цьому контексті Рада Європи також вітає зусилля Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо дітей стосовно впровадження моделі Барнахус в Україні з  метою запобігання повторній травматизації постраждалих дітей шляхом дружньої для дітей міжвідомчої взаємодії та міждисциплінарного реагування на випадки насильства щодо дітей. Стандарти моделі Барнахус – є стандартами, які рекомендовані Керівними принципами Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей. Крім того, модель Барнахус визнана Лансаротським Комітетом як приклад гарної практики для дружнього до дітей мультидисциплінарного реагування на насильство.
  3. «Методичні рекомендації щодо опитування дітей в межах розслідувань». Дані  методичні рекомендації  розроблені з метою підвищення спроможності впроваджувати відповідні національні та міжнародні стандарти та вдосконалювати навички спеціалістів, що працюють з дітьми. Ці рекомендації створені на основі Протоколу опитування дитини Національного Інституту здоров’я дитини та розвитку людини (NICHD). Це структурований протокол для професіоналів, які беруть інтерв’ю у дітей в межах розслідування. У методичних рекомендаціях представлено практичний інструментарій, який враховує найкращі міжнародні та національні практики у сфері захисту та безпеки дитини, що стала жертвою та свідком у кримінальному провадженні, і також вчинила злочин. Видання розраховане на співробітників правоохоронних органів, соціальної̈ сфери та системи освіти, адвокатів, психологів та представників організацій громадянського суспільства.

Всі ці  матеріали та інші, що  створюються в рамках проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні»,  є доступними на сайті Офісу Ради Європи в Україні. 

У цьому році Рада Європи також планує проведення дослідження «Аналіз  системи правосуддя щодо неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом в Україні» (тобто, дітей, які є кривдниками або вчинили правопорушення). Сподіваємося, що матеріали, які вже створені в рамках проєкту Ради Європи, результати майбутнього дослідження сприятимуть відповідям на виклики, які на сьогодні існують в системі протидії дитячій злочинності, в системі захисту дітей жертв та свідків злочинів і в системі правосуддя в цілому. Рада Європи продовжує розвивати дружні для дітей практики задля того,  щоб надавати підтримку Україні в цьому напрямі.

Інформацію підготовлено в рамках проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні» для спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів України щодо дотримання прав дітей, присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей. Нарада відбулась під головуванням Генерального прокурора Ірини Венедіктової 1 червня 2021 року.

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки