Про інформування стосовно деяких питань охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

Відповідно до частини другої статті 3-1 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та пункту 2 статті 2-1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” до владних повноважень делегованих НОІВ належить, зокрема, інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

У зв‘язку з численними запитами заявників, власників та їх представників, зокрема представників у справах інтелектуальної власності Писаренко А.П., Петошевич Д.А., президента Всеукраїнської асоціації патентних повірених Краснікова В.С. стосовно деяких питань охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки Укрпатент повідомляє про наступне.

СТОСОВНО ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

Щодо проведення експертизи заявок на винаходи (корисні моделі) на відповідність умовам надання правової охорони (патентоздатності)

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон про винаходи) правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності. Отже, умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі) включають відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, які викладені у статті 7 Закону про винаходи.

Таким чином, незавершена експертиза заявки на винахід або заявки на корисну модель проводиться як щодо патентоздатності, так і щодо інших умов надання правової охорони відповідно до законодавства, що діяло на дату подання заявки. 

Для заявок, поданих до 16.08.2020, незавершена експертиза проводиться щодо відповідності умовам надання правової охорони, у тому числі умовам патентоздатності, викладеним в редакції Закону про винаходи до 16.08.2020, а для заявок, поданих на цю дату та після неї – відповідно до чинної редакції цього Закону.

Такий підхід застосовується як до національних заявок, так і до міжнародних заявок, дата подання яких визначається їх датою міжнародного подання.

Щодо питання “об‘єктності” (придатності об‘єкту винаходу/корисної моделі для надання їх правової охорони) при проведенні експертизи заявок на винаходи (корисні моделі)

Оскільки питання “об‘єктності” відноситься до умов надання правової охорони винаходу (корисної моделі), то перелік об‘єктів, що можуть отримати правову охорону для заявок, поданих до 16.08.2020, та експертиза за якими не завершена, відповідає редакції Закону про винаходи до 16.08.2020.

Щодо розгляду заяв про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково Апеляційною палатою

Аналогічно, такий підхід застосовуватиметься до розгляду заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), поданих до Апеляційної палати, якою буде розглянуто питання невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, в редакції Закону про винаходи до 16.08.2020 для заявок, що подані до цієї дати, та в чинній редакції Закону для заявок, що подані на цю дату та після неї.

Щодо строку подання клопотання про видачу сертифіката додаткової охорони

Відповідно до частини третьої статті 271 Закону про винаходи клопотання про видачу сертифікату додаткової охорони має надійти до НОІВ протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу, залежно від того, яка з цих дат є пізнішою.

Згідно з пунктом 1.5 Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об’єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу збір за  подання  клопотання  має  бути  сплачено  та клопотання має бути подано до Державної служби не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту.

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства” № 816-IX до приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Отже, при обчисленні строку подання клопотання про видачу сертифікату додаткової охорони застосовуються норми частини третьої статті 271 Закону про винаходи.

СТОСОВНО ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Щодо застосовування законодавчих актів стосовно промислових зразків, патенти на які були видані до введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.20 № 815-ІХ

16 серпня 2020 року набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.20 № 815-ІХ (далі – Закон про посилення охорони). Цим Законом внесені зміни, зокрема, до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – Закон про промислові зразки).

Зазначеними змінами встановлено, зокрема, інші умови надання правової охорони для промислових зразків. 

Відповідно до пункту 6 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про посилення охорони, патенти, видані за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинності цим Законом, є чинними.

Отже, протягом деякого часу на території України будуть чинними такі охоронні документи, що засвідчують права інтелектуальної власності на промислові зразки:  

1) патенти, видані відповідно до Закону про промислові зразки у редакції, чинній до 16.08.2020 (попередньої редакції Закону) та
2) свідоцтва, видані відповідно до Закону про промислові зразки у редакції, що є чинною з 16.08.2020.

Оскільки закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, до промислових зразків, на які видані патенти на підставі попередньої (чинної до 16.08.2020) редакції Закону про промислові зразки, мають застосовуватися ті положення, які передбачені попередньою редакцією Закону, і до них не повинні висуватися вимоги щодо умов надання правової охорони,  які у попередній редакції Закону відсутні. 

Щодо чинності прав власника запатентованого промислового зразка, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу

Права на промислові зразки, на які видано патенти на підставі попередньої (чинної до 16.08.2020) редакції Закону про промислові зразки, які є частинами складених виробів та є невидимими під час звичайного використання виробів, після набрання чинності Закону про посилення охорони, залишаються чинними, за умови сплати річних зборів за підтримання чинності прав на такі промислові зразки та за умови, у разі необхідності, подання клопотання про продовження строку чинності прав на них.

Щодо визначення виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка

При визначенні виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, протягом часу дії патентів застосовується попередня (чинна до 16.08.2020) редакція Закону про промислові зразки, на підставі якої були видані зазначені патенти. 

Взято з сайту Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент).

Мітки: Мітки