Презентовано новий Висновок Консультативної ради європейських суддів № 24 про еволюцію судових рад та їхню роль у незалежних і неупереджених судових системах

29 листопада 2021 року Проект Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя» спільно з Верховним Судом організував круглий стіл з презентації нового Висновку Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) № 24  про еволюцію судових рад та їхню роль у незалежних і неупереджених судових системах.

Член Бюро КРЄС, голова Європейської асоціації суддів, міжнародний експерт Ради Європи Дуро Сесса, презентуючи Висновок учасникам круглого столу, відмітив, що події останніх років стали викликом для стандартів, закріплених у Висновку № 10, принципах Великої хартії суддів, висновках Венеційської комісії. Ці події поставили під сумнів принципи та стандарти, викладені в цих документах. Саме тому КРЄС вважав за необхідне надати рекомендації суддям, законодавцям, політичним діячам щодо важливих аспектів, які стосуються ключових органів суддівського врядування, покликаних гарантувати незалежність та неупередженість судової системи.

Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду, у своєму виступі підкреслила своєчасність прийняття даного Висновку для українського правосуддя і відмітила, що українські судді спираються на рекомендації висновків та активно застосовують їх у своїй діяльності. За інформацією члена Консультативної ради європейських суддів, представника від України, судді Конституційного Суду України Віктора Городовенка,  60323 судових рішення українських суддів ухвалені з посиланням на ці висновки. Рішення Конституційного Суду України також прийняті з урахуванням рекомендацій КРЄС. Віктор Городовенко висловив сподівання, що прийняття нового Висновку також стане надійним дороговказом для українських суддів та громадськості.

В обговоренні даного Висновку  взяли участь представники судової, виконавчої гілок влади, представники громадських організацій та міжнародних проектів, що діють у сфері правосуддя. Особлива увага приділялась наступним питанням:

  • незалежність та підзвітність судової ради, гарантування захисту від втручання як ззовні, так і всередині судової системи;
  • дострокове припинення повноважень членів судової ради, проведення їхнього оцінювання (за рекомендацією КРЄС має бути виключним заходом та здійснюватись виключно незалежним органом);
  • забезпечення безперервності діяльності судової ради, а також уникнення повторного призначення членів ради;
  • процесуальна правоздатність судової ради у національних та міжнародних судах.

За рекомендацією КРЄС  «судова та інші органи державної влади, політики, ЗМІ та громадянське суспільство мають докладати спільних довгострокових зусиль для підвищення професіоналізму, прозорості та професійної поведінки в судовій системі, щоб перетворити правила на папері в культуру дотримання принципів незалежності суддів і верховенства права (пункт3)».

З текстом Висновку КРЄС № 24 «Про еволюцію судових рад та їхню роль у незалежних і неупереджених судових системах» англійською мовою можна ознайомитися на веб-сайті КРЄС за посиланням: https://rm.coe.int/opinion-no-24-2021-of-the-ccje/1680a47604

Український переклад даного Висновку буде оприлюднений найближчим часом.

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки