Презентація аналізу законопроєктів «Про пенітенціарну систему України» та «Про Дисциплінарний статут пенітенціарної служби України» в межах спільного проєкту ЄС та Ради Європи

25 січня 2021 р.  відбулась презентація експертної оцінки та рекомендацій щодо  законопроєктів «Про пенітенціарну систему України» та «Про Дисциплінарний статут пенітенціарної служби України». Аналіз законопроєктів був здійснений міжнародними консультантами Спільного проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні (SPERU)» на запит Міністерства юстиції України.

Фахівці Ради Європи, проаналізувавши законопроєкти, надали низку рекомендацій щодо положень законопроєктів з метою їхнього узгодження з Європейською конвенцією з прав людини, прецедентною практикою Європейського суду з прав людини та стандартами Ради Європи, а саме: Рекомендацією Rec(2006)2-rev Комітету Міністрів державам-членам про Європейські пенітенціарні правила та Рекомендацією CM/Rec(2010)1 Комітету Міністрів державам-членам про Правила Ради Європи про пробації.

Метою цих законопроєктів є оптимізація структури пенітенціарної системи, впровадження нових підходів до заохочення її персоналу, запровадження ефективного управління підприємствами установ виконання покарань.

«Умови тримання засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні потребують приведення у відповідність з європейськими стандартами, на що неодноразово звертали увагу представники відповідних європейських інспекційних органів, наприклад Європейський Комітет із запобігання катуванням за результатами останніх візитів в Україну», – зазначила Олена Литвиненко, в.о. Голови Офісу Ради Європи в Україні. Також Олена Литвиненко висловила готовність Офісу Ради Європи в Україні надавати подальшу експертну підтримку задля запровадження європейських стандартів роботи пенітенціарної системи в Україні.

Під час презентації експерти Ради Європи зазначили, що відповідність міжнародним стандартам сама собою не обов’язково забезпечує ефективну систему, оскільки кожна правова система зіштовхується з певними культурними та історичними проблемами. Однак наявність законодавчої бази, яка узгоджена з міжнародними зобов’язаннями держави і, зокрема, зобов’язаннями щодо прав людини, є надійною основою для значущих та довготривалих змін.

Таня Ракушич-Хаджич, начальниця підрозділу з питань кримінального права Генерального Директорату з питань прав людини та верховенства права Ради Європи, зауважила, що зміна законодавства – це лише один, але дуже важливий крок, який створює фундамент для подальшої роботи. Проте імплементація законів є найважчою частиною процесу запровадження нового законодавства у будь-якій сфер, зокрема і в пенітенціарній. Таня Ракушич-Хаджич додала, що процес реформування пенітенціарної системи є довгим і містить багато викликів, а також зазначила, що Рада Європи готова надавати фахову допомогу Україні у проведенні пенітенціарної реформи.

Законопроєкт «Про пенітенціарну систему» визначає загальні правові основи функціонування пенітенціарної системи, її структуру та організацію, фінансування системи, контроль і нагляд за нею, а також правовий статус її персоналу.

У аналізі законопроєкту виділяють такі рекомендації.

 • Використати можливість, надану цим законопроєктом, щоб продовжити демілітаризацію системи шляхом прийняття чітких положень, які дозволять пенітенціарній системі перетворитися на організовану, підзвітну та віддану справі цивільну державну службу.
 • Переглянути сферу дії законопроєкту з метою з’ясувати, яку саме систему виконання кримінальних покарань заплановано створити на найближчі десятиліття. Причини включення положень, що регулюють організацію, функціонування, завдання та діяльність органів пробації, до закону про пенітенціарну систему мають роз’яснити автори законопроєкту, оскільки діяльність органів пробації регулюється окремим законом. Варто було б звернути додаткову увагу на те, як саме активізувати пошук способів співпраці між пенітенціарною системою та органами пробації на етапі підготовки до звільнення з метою поліпшення реінтеграції ув’язнених у суспільство.
 • Не включати до Проєкту закону положення, що визначає максимальну кількість персоналу. Кадрові потреби потрібно визначати відповідно до вимог режиму, із врахуванням потреб щодо безпеки, контролю та належного порядку, а також програм поводження в окремих тюрмах.
 • Застосування сили проти ув’язнених має регулюватися чіткими положеннями, аби такий захід був останнім кроком, масштаби застосування сили були мінімально необхідними, а силу застосовували за змоги на мінімальний період. Потрібно передбачити процедури для негайного лікарського огляду, а також письмові рапорти, які належить складати та подавати щоразу, коли було застосовано силу.
 • Положення щодо закладів охорони здоров’я пенітенціарної системи можна доповнити додатковим положенням про етичні принципи медичної допомоги в пенітенціарній системі та дотримання національних етичних стандартів для медичного персоналу.
 • У законопроєкті можна було б додатково розглянути питання співпраці між пенітенціарною системою та міжнародними організаціями, громадськими організаціями та об’єднаннями.
 • Узгодити законопроєкт із роботою, яку провадять над законопроєктом «Про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій», та створити синергію між цими двома важливими законодавчими актами.

Законопроєкт «Про дисциплінарний статут пенітенціарної системи України» встановлює нормативну базу в дисциплінарних питаннях діяльності пенітенціарної служби України. Документ має слугувати меті демілітаризації пенітенціарної служби згідно зі стратегічними документами, що діють в Україні. Крім того, він має сприяти створенню державної служби, яка була б одночасно підзвітна і добре підготовлена до виконання своєї ролі відповідно до Рекомендації Rec(2006)2-rev про Європейські пенітенціарні правила.

У аналізі законопроєкту виділяють такі рекомендації.

 • Розглянути можливість координування роботи над законопроєктом та іншими поточними процесами, що стосуються пенітенціарної системи, включно з проєктом Закону «Про пенітенціарну систему», спрямованими на створення цивільної, демілітаризованої служби.
 • Розглянути можливість розширення сфери дії законопроєкту положеннями про трудову етику та відповідним переглядом чинних етичних норм. Розглянути питання про розширення положень щодо обов’язків/зобов’язань адміністрації пенітенціарної системи із забезпечення консультацій з питань етики, інформації та звітування з питань правил поведінки.
 • Розглянути можливість проведення аналізу і перегляду положень, пов’язаних із роллю та повноваженнями радника з питань етики, несумісністю з посадою радника з питань етики, відповідальністю за порушення положень кодексу етичної поведінки.
 • Розглянути питання про розширення сфери дії законопроєкту положеннями, що стосуються конфлікту інтересів і несумісності працівників пенітенціарної системи.
 • Розглянути можливість впровадження певних правових норм щодо матеріальної відповідальності осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи та створення механізмів відшкодування завданих збитків.
 • У процесі доопрацювання проєкту нормативного документа розглянути можливість внесення положень про конфіденційність даних та інформації, принаймні у виді посилання на загальні положення з цього питання, що вже існують в національному законодавстві.
 • Розглянути питання про те, щоби зробити законопроєкт якомога відомішим і доступнішим для громадської думки, державних органів та осіб, що ухвалюють рішення в інших сферах державної політики, оскільки злочинність і реабілітація засуджених зачіпають всіх громадян, місцеві та національні інститути.
 • Розглянути питання про те, щоби зробити знання положень законопроєкту обов’язковим для всіх осіб, залучених до роботи пенітенціарної установи, оскільки виправні заходи є мульти- й різнопрофільні (охоплюючи, наприклад, безпекові, соціальні, психологічні, освітні питання) та здійснюються різними категоріями фахівців.
 • Розглянути питання щодо накладення дисциплінарних стягнень відповідно до принципів справедливого розгляду і в рамках збалансованих процедур, аби дотримання положень законопроєкту віддзеркалювало радше активний, етичний підхід до пенітенціарної роботи, аніж стримувальний, негативний аспект дисциплінарних норм.
 • Розглядати обов’язки, серед іншого, в аспекті динамічної безпеки задля зміцнення просоціальної поведінки як персоналу пенітенціарних установ, так і засуджених, на яких поведінка персоналу відбивається дзеркально.
 • Розглядати професійну підготовку (початкову і підвищення кваліфікації) як один з найефективніших важелів забезпечення порядку й безпеки дисциплінованим і дієвим чином.

Андрій Костін, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, зауважив, що законопроєкти «Про пенітенціарну систему України» та «Про Дисциплінарний статут пенітенціарної служби України» включені в проєкт плану законопроєктної роботи ВРУ на 2021 рік.  Також Андрій Костін додав: «Хочу запевнити, що питання реформи пенітенціарної системи є на порядку денному Комітету і Комітет буде всіляко допомагати Міністерству юстиції щодо впровадження реформи пенітенціарної системи, яку суспільство очікує вже десятиріччя. Маємо надію, що спільними зусиллями нам вдасться прийняти закони, які зроблять позитивні зміни в пенітенціарній системі невідворотними».

Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції України, під час дискусії наголосив на необхідності ухвалення законопроєктів, а також зазначив, що Міністерство юстиції України буде сприяти тому, щоб рекомендації фахівців Ради Європи були максимально враховані під час доопрацювання текстів законопроєктів задля максимального відображення європейських стандартів. 

Позиції щодо законопроєктів підготовлені Підрозділом з питань кримінального права Генерального Директорату з питань прав людини та верховенства права Ради Європи на основі експертних висновків Джона МакГакіна та Каталіна Бежана, Іоани Морар та Паскаля Декарпе. Повний текст позицій  передано Міністерству юстиції України офіційними каналами.

Спільний проєкт “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні” (SPERU) покликаний підвищити рівень застосування методів та інструментів сучасного пенітенціарного менеджменту для досягнення в’язничного режиму, заснованого на реабілітаційних засадах.

Взято з сайту Офісу Ради Європи України.

Мітки: Мітки