Порядок застосування норм стандартів корпоративного управління у професійних учасниках

До проєктів стандартів корпоративного управління у професійних учасниках, які НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила на засіданні 21 жовтня 2021 року, розроблено детальний порядок застосування норм стандартів.

З порядком можна ознайомитись тут.

До настання, визначених Комісією, граничних дат професійні учасники можуть впроваджувати вимоги стандартів, до яких встановлені відкладальні умови, на добровільних засадах.

Взято з сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Мітки: Мітки