Перший ААС: Військовослужбовець, у разі переміщення по службі, має право на отримання компенсації за невикористану ним відпустку (частину відпустки) за новим місцем військової служби

Перший апеляційний адміністративний суд розгляв адміністративну справу за апеляційною скаргою на рішення Донецького окружного адміністративного суду за позовом фізичної особи до зонального відділу Військової служби правопорядку про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії.

За результатами розгляду справи Першим апеляційним адміністративним судом прийнято постанову, в якій зазначено про таке.

Звертаючись до суду особа зазначила про те, що у порушення вимог чинного законодавства їй не виплачено грошову компенсацію за невикористані дні додаткової соціальної відпустки як одинокій матері за час проходження служби за контрактом, а також за невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки за попередній рік.

Вирішуючи наявний між сторонами спір, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що зональний відділ Військової служби правопорядку не несе відповідальність щодо не проведення розрахунку з позивачем за певний період з урахуванням того, що останній не проходив службу у відповідача у цей період і до складу вищевказаної установи його зараховано пізніше.

Перший ААС вважав такий висновок окружного адміністративного суду помилковим, посилаючись на те, що хоча законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і визначено, що в особливий період з моменту оголошення мобілізації припиняється надання військовослужбовцям, зокрема, додаткової соціальної відпустки.

Разом з тим, цим законом не встановлено, що військовослужбовці втрачають право на відповідний вид відпустки, а відтак, відповідна соціальна гарантія може бути реалізована військовослужбовцем шляхом, зокрема, отримання грошової компенсації.

Крім того, пунктом 181 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 встановлено, серед іншого, що у разі переміщення військовослужбовця по службі, невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби.

На підставі вищезазначеного, Перший ААС дійшов висновку про те, що після переміщення особи по службі з військової частини до військової служби правопорядку, невикористана нею відпустка повинна надаватись за новим місцем військової служби, тобто зональним відділом Військової служби правопорядку.

Детальніше з текстом постанови від 3 червня 2021 року по справі № 200/11105/20-а можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Взято з сайту Судової влади України.

Мітки: Мітки