Особливості ухвалення судових рішень – роз’яснює 7ААС

Найважливішим результатом здійснення правосуддя адміністративними судами є ухвалення судового рішення.

Судове рішення – це акт правосуддя, ухвалений згідно з нормами матеріального та процесуального права і згідно з конституційними засадами та принципами адміністративного судочинства, є обов’язковим до виконання на всій території України.

Залежно від кола питань, вирішених через ухвалений документ, судові рішення поділяються на постанови, рішення та ухвали i,  разом з тим, повинні базуватись на засадах верховенства права, бути законними i обґрунтованими.

Порядок ухвалення судових рішень визначено Кодексом адміністративного судочинства України, де вказано, що суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

Проте у виняткових випадках залежно від складності справи складання рішення, постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як десять, а якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження – п’ять днів з дня закінчення розгляду справи.

Такі правила поширюються на постанови, прийняті адміністративними судами всіх інстанцій лише залежно від складності справи, яка визначається судом під час її розгляду (великий обсяг справи і позовних вимог, значна кількість сторін і досліджуваних доказів тощо). Складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п’ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

Судові рішення викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (у разі колегіального розгляду – електронними цифровими підписами всіх суддів, що входять до складу колегії).

При цьому, слід виокремити особливості проголошення судових рішень в окремих категоріях адміністративних справ, що передбачено статтею 271 КАС України.

          Зокрема суд проголошує повне судове рішення:

 • у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій;
 • у справах щодо уточнення списку виборців;
 • у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум;
 • у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу;
 • у справах, пов’язаних із виборами Президента України;
 • у справах за адміністративними позовами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань;
 • у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань;
 • у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони;
 • у справах за зверненням податкових та митних органів;
 • у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них;
 • у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності;
 • у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності;
 • у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця;
 • у справах за адміністративними позовами з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців або осіб без громадянства за межі території України
 • у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства.

Для забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства усі зареєстровані електронні примірники судових рішень та окремих думок суддів вносяться до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Взято з сайту Судової влади України.

Мітки: Мітки