Особливості державної реєстрації символіки громадських формувань

Міністерство юстиції України є суб’єктом державної реєстрації символіки громадських формувань (п. 14 ч. 1 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Символіку можуть мати наступні громадські формування:

– політичні партії (гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз);

– громадське об’єднання із статусом юридичної особи (емблему, прапор);

– професійні спілки та їх об’єднання;

– організації роботодавців, їх об’єднання (емблему, прапор).

Для державної реєстрації символіки до Мін’юсту потрібно подати наступні документи:

– заява про державну реєстрацію символіки;

– копія установчого документа юридичної особи;

– примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис, а для політичних партій – також текст гімну та/або девізу;

– зображення символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) у паперовій та електронній формі;

– опис символіки в паперовій та електронній формі;

– документ про сплату адміністративного збору (0,06 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців).

Для державної реєстрації символіки подаються зображення та опис символіки у паперовій та електронній (файл zip архіву) формах. Зображення символіки має містити повне або скорочене найменування громадського формування. Опис символіки має містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки та відповідати їх зображенню (абз. 3 п. 2 розділу ІІ Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи).

Символіка громадського об’єднання, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не повинна відтворювати:

– державні символи України;

– інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;

– державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;

– ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;

– інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.

У символіці політичної партії не може використовуватися символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Символіка політичної партії, громадського об’єднання не повинні збігатися з символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії, іншого громадського об’єднання. Символіка профспілок, їх об’єднань не повинна відтворювати державні чи релігійні символи або символіку інших об’єднань громадян чи юридичних осіб.

Станом на сьогодні Мін’юстом зареєстровано 952 символіки громадських  формувань.

Оприлюднення рішення про державну реєстрацію символіки громадського формування (змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, втрату чинності символіки), зображення та опис символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) здійснюється на веб-сайті Міністерства юстиції України в розділі «Департамент нотаріату та державної реєстрації» за посиланням: https://minjust.gov.ua/dep/ddr/reestr-simvolik-gromadskih-formuvan.                   

Взято з сайту Міністерства юстиції України.

Мітки: Мітки