Опубліковано переклад українською мовою Керівних принципів Комітету міністрів Ради Європи щодо ефективності та дієвості систем надання безоплатної правової допомоги у сферах цивільного та адміністративного права

Проект Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя» здійснив переклад українською мовою Керівних принципів щодо ефективності та дієвості систем надання безоплатної правової допомоги у сферах цивільного та адміністративного права, які були ухвалені Комітетом міністрів Ради Європи на засіданні 31 березня 2021 року.

Метою цих керівних принципів є надання загальних пропозицій, які можуть зробити національні системи надання безоплатної правової допомоги у сферах цивільного та адміністративного права більш ефективними та дієвими, щоб захистити права найбільш знедолених і вразливих членів суспільства і забезпечити доступ до правосуддя всім своїм громадянам.

Вказані керівні принципи охоплюють питання щодо надання допомоги на ранньому етапі для вирішення правових спорів та забезпечення якості в системах надання безоплатної правової допомоги, зокрема, висвітлюються механізми та заходи, які потрібно реалізувати. У документі також наголошується на тому, що повинні бути встановлені процедури перевірки платоспроможності заявника та ймовірності успішного результату юридичного провадження, в тому числі стосовно юридичних осіб.

Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо ефективності та дієвості систем надання безоплатної правової допомоги у сферах цивільного та адміністративного права: https://rm.coe.int/cm-2021-36-uk-final/1680a26fbb

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки