Опубліковано переклад Інформаційного бюлетеня Європейського суду з прав людини «Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації»

За підтримки проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя» фіналізовано переклад Інформаційного бюлетеня Європейського суду з прав людини «Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації».

Стаття 15 Європейської Конвенції з прав людини (відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації) за виняткових обставин надає урядам держав-учасниць можливість у тимчасовий, обмежений і контрольований спосіб відступити від свого зобов’язання забезпечити певні права та свободи відповідно до Конвенції. Використання цього положення врегульовано такими процесуальними та матеріальними умовами:

  • право на відступ може застосовуватись лише у воєнний час чи під час іншої суспільної небезпеки, що загрожує життю нації;
  • держава повинна вживати заходів щодо відступу від своїх зобов’язань за Конвенцією лише в межах, яких вимагає гострота становища;
  • будьякі відступи не можуть суперечити іншим зобов’язанням держави згідно з міжнародним правом;
  • певні права за Конвенцією не дозволяють відступ: пункт 2 статті 15 зокрема забороняє відступ від зобов’язань стосовно права на життя, за винятком випадків законних дій у воєнний час, заборони катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, заборони рабства та примусової праці, а також правила ”ніякого покарання без закону’’; так само неможливий відступ від зобов’язань за статтею 1 Протоколу № 6 до Конвенції (скасування смертної кари в мирний час) і статтею 4 Протоколу № 7 до Конвенції (право не бути притягненим до суду або покараним двічі);
  • насамкінець, на процесуальному рівні, держава, яка користується правом на відступ, повинна повідомити про це Генерального секретаря Ради Європи.

У цьому документі можна знайти відповіді на такі питання:

  • Коли держава має повідомити про відступ від зобов’язань: до вжиття обмежувальних заходів чи після?
  • Яку саме інформацію має повідомляти держава Генеральному секретарю Ради Європи у повідомленні про відступ від зобов’язань?
  • Чи має держава оприлюднювати повідомлення про відступ від зобов’язань?
  • Чи може держава виправдовувати відступом від зобов’язань заходи, вжиті на іншій території, ніж та, щодо якої повідомлено про відступ?
  • Як співіснують гарантії міжнародного гуманітарного права та гарантії Європейської конвенції з захисту прав людини за умов збройного конфлікту?

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки