Оновлені посібники із застосування статтей 5 та 6 (кримінально-процесуальний аспект) Європейської конвенції з прав людини доступні українською мовою

Рада Європи (РЄ) сприяє підвищенню обізнаності та знань фахівців з кримінальної юстиції в Україні щодо стандартів Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) та практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У зв’язку з цим Рада Європи переклала українською мовою оновлені Посібники ЄСПЛ щодо статті 5 – Право на свободу та особисту недоторканність та Статтю 6 – Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект) ЄКПЛ.

Ці посібники є частиною серії посібників із  застосування ЄКПЛ, опублікованих ЄСПЛ для інформування практикуючих юристів щодо його основних рішень та ухвал. У цих посібниках аналізується та узагальнюється судова практика ЄСПЛ щодо прав, охоплених цими положеннями ЄКПЛ.

Зокрема, посібник зі статті 5 ЄКПЛ зосереджує увагу на таких питаннях як: сфера її застосування, законність тримання під вартою відповідно до частини 1 статті 5, правомірне позбавлення волі відповідно до частини 1 статті 5 та гарантії для осіб, позбавленних волі. Українська версія посібника зі статті 5 ЄКПЛ доступна за наступним посиланням: https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_UKR.pdf.

Посібник зі статті 6 (кримінально-процесуальний аспект) розглядає загальні міркування щодо статті 6 у її кримінально-процесуальному аспекті, поняття кримінального обвинувачення, право на доступ до суду, загальні процесуальні та інституційні вимоги, особливі гарантії згідно із частинами 2 та 3 статті 6, а також екстериторіальну дію статті 6. Українська версія посібника щодо статті 6 (кримінально-процесуальний аспект) ЄКПЛ доступна за наступним посиланням: https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf.

Переклад посібників було здійснено в рамках Проєкту Ради Європи «Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України», що є частиною Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки.

Взято з сайту Офісу Ради Європи в України.

Мітки: Мітки