Онлайн врегулювання спорів у цивільному та адміністративному судочинстві: нові керівні принципи

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив керівні принципи для 47 держав-членів, щоб допомогти їм вдосконалити свої механізми онлайн врегулювання спорів у цивільному та адміністративному судочинстві (див. пояснювальний меморандум).

У зв’язку з цим Комітет міністрів наголошує на необхідності забезпечення державами-членами сумісності таких механізмів з ключовими принципами справедливого судового розгляду і ефективного засобу правового захисту (статті 6 і 13 Європейської конвенції з прав людини), визначеними в судовій практиці Європейського суду з прав людини, включаючи принцип усності судового розгляду і принцип рівності змагальних можливостей.

Дані керівні принципи, підготовлені Європейським комітетом з питань правового співробітництва, містять рекомендації щодо справедливої ​​процедури (доступ до правосуддя, рівність змагальних можливостей, докази, ефективний розгляд, винесення рішення, право на обґрунтоване рішення, виконання рішення, право на судовий перегляд у випадках, що стосуються суто автоматизованих рішень), прозорості використання онлайн врегулювання спорів і вимог до судових слухань, а також специфічних питань, пов’язаних з інформаційно-комунікаційним характером онлайн врегулювання спорів (кібербезпека, захист прав людини, в тому числі захист персональних даних).


 Пресреліз
Онлайн врегулювання спорів у цивільному та адміністративному судочинстві: нові керівні принципи
 (англійською та французькою)

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки