Обговорення проблемних питань застосування норм кримінального права сприяє єдності судової практики – В. Щепоткіна

Заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, секретар Другої судової палати ККС ВС Валентина Щепоткіна взяла участь у робочій зустрічі «Єдність і сталість судової практики в аспекті рішень Верховного Суду», яка відбулася на базі Миколаївського апеляційного суду в межах надання методичної допомоги суддям судів першої та апеляційної інстанцій.

Відкриваючи захід, голова Миколаївського апеляційного суду Микола Міняйло зауважив, що нині у світлі постійного оновлення кримінального та кримінального процесуального законодавства необхідним є систематичне вдосконалення й поглиблення знань у цих галузях, обговорення спірних питань правозастосування, отримання нового досвіду у сфері практичного застосування норм права.

Валентина Щепоткіна звернула увагу присутніх на важливі висновки об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі ВС щодо застосування відповідних норм матеріального та процесуального права, а також на практику Європейського суду з прав людини.

Заступник голови ККС ВС розповіла про висновок ОП ККС ВС щодо реалізації Генпрокурором та керівництвом обласних прокуратур повноважень, передбачених ч. 5 ст. 36 КПК України, та наслідки її недотримання (постанова ОП ККС ВС у справі № 640/5023/19, провадження № 51-2917кмо20). Зокрема, об’єднана палата наголосила, що в разі доручення Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування без встановлення неефективності досудового розслідування органом досудового розслідування, визначеним ст. 216 КПК України, зазначені уповноважені особи діятимуть поза межами своїх повноважень.

У такому випадку матиме місце недотримання належної правової процедури застосування ч. 5 ст. 36 КПК України та порушення вимог статей 214, 216 КПК України. Наслідком недотримання належної правової процедури як складового елементу принципу верховенства права є визнання доказів, одержаних у ході досудового розслідування, недопустимими на підставі ст. 86, п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України як таких, що зібрані (отримані) неуповноваженими особами (органом) у конкретному кримінальному провадженні, з порушенням установленого законом порядку.

Секретар Другої судової палати ККС ВС акцентувала на особливостях вирішення питання щодо створення групи прокурорів для здійснення процесуального керівництва. Так, у постанові у справі № 754/7061/15 (провадження № 51-4584кмо18) ОП ККС ВС зробила висновок про те, що за змістом статей 36, 37, 110 КПК України рішення про призначення (визначення) прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні, та в разі необхідності – групи прокурорів, що здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, обов’язково повинно ухвалюватись у формі постанови, яка має міститись у матеріалах досудового розслідування для підтвердження факту наявності повноважень.

Така постанова повинна відповідати передбаченим КПК України вимогам до процесуального рішення у формі постанови, зокрема бути підписаною службовою особою, яка її ухвалила. Відсутність зазначеної постанови в матеріалах досудового розслідування або її непідписання керівником відповідного органу прокуратури зумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані під наглядом і процесуальним керівництвом прокурора (прокурорів), який не мав на те законних повноважень.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання щодо особливостей застосування норм матеріального права щодо призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків (статті 70, 71 КК України), розгляду кримінальних проваджень приватного обвинувачення в касаційній інстанції за скаргою прокурора.

Валентина Щепоткіна висвітлила також питання перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Вона повідомила, що на підставі рішень касаційного суду стосовно інституту нововиявлених обставин було підготовлено аналіз, який був запропонований суддям для ознайомлення та застосування в судовій практиці (з аналізом можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3iVQ2iZ). Крім того, суддя розкрила аспекти рішень ЄСПЛ щодо захисту права, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема рішень у справі «Черніка проти України» та «Євдокімов проти України».

Заступник голови ККС ВС подякувала колегам за участь у заході та старанність у виконанні своїх професійних обов’язків, наголосивши, що спільне обговорення проблемних питань застосування норм матеріального і процесуального права, останніх законодавчих новел та обмін досвідом сприяють забезпеченню єдності і сталості судової практики, підвищенню рівня якості та ефективності здійснення правосуддя.

Взято з сайту Верховного Суду.

Мітки: Мітки