НПУ закликає Нацбанк вжити заходів для припинення незаконної практики банків щодо так званої «акредитації» нотаріусів

Нотаріальна палата України звернулася до Національного банку України з приводу неприпустимості поширеної практики банківських установ щодо так званої «акредитації» нотаріусів.

Суть даної практики полягає у тому, що банки встановлюють процедури й вимоги щодо допуску до посвідчення правочинів між банком та третіми особами виключно тих нотаріусів, які пройшли так звану «акредитацію» банку.

Дана практика є неприпустимою та суперечить чинному законодавству!

Порядок допуску осіб до здійснення нотаріальної діяльності визначається виключно Законом України «Про нотаріат» та підзаконними актами, виданими на його виконання. Встановлення додаткових процедур «допуску» нотаріуса до наданих йому державою повноважень грубо порушує чинне законодавство.

Згідно із законодавством забороняється будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов’язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій.

У випадку, коли нотаріус проходить так звану «акредитацію» банку, тобто зобов’язується вчиняти нотаріальні дії на визначених банком умовах, повністю втрачається один із основних принципів діяльності нотаріуса – незалежність та неупередженість при вчиненні нотаріальних дій.

Міністерство юстиції України листом від 16.11.2007 № 31-32/999 № 355/2 надало роз’яснення, що дії банківських установ, направлені на «акредитацію» («сертифікацію») нотаріусів, є грубим порушенням законодавчих та нормативних актів, які регулюють нотаріальну діяльність, та посяганням на основні ознаки нотаріальної діяльності – професійну незалежність та неупередженість.

Нотаріус вчиняє нотаріальні дії як особа, уповноважена державою, а не надає нотаріальні послуги, тому жодна змагальність або «конкурсні умови» у сфері нотаріату є недопустимими.

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Для проведення так званої «акредитації» банки вимагають у нотаріусів документи, які містять персональні дані нотаріуса, членів його сім’ї, працівників (копії паспортів, податкових номерів, трудові договори тощо), що прямо порушує положення Закону України «Про захист персональних даних».

Окрім того, впровадження практики штучного перешкоджання доступу до професії наділяє ряд посадових осіб банківських установ додатковими повноваженнями зі встановлення «благонадійних» нотаріусів, а отже, створює умови для корупції на різних рівнях банківського управління.

Практика створення переліку так званих «акредитованих» нотаріусів грубо порушує права фізичних та юридичних осіб на вільний вибір нотаріуса. Це підриває довіру громадян до банківської системи та негативно впливає на репутацію органів нотаріату. А саме репутація та довіра громадян є важливим елементом роботи як нотаріату, так і банківської системи, особливо в умовах нестабільної економіки.

З метою захисту прав фізичних та юридичних осіб, професійних прав нотаріусів, НПУ просить НБУ:

– вжити необхідних заходів для припинення незаконних вимог так званої «акредитації» нотаріусів як обов’язкової умови для можливості вчинення ними нотаріальних дій;

– довести вищевказану інформацію до банківських установ України з метою запобігання незаконним вимогам щодо так званої «акредитації» нотаріусів.

НПУ сподівається на досягнення порозуміння та подальшу співпрацю між нотаріальною та банківською спільнотами.

Взято з сайту Нотаріальної палати України.

Мітки: Мітки