НКЦПФР інформує щодо змін про подання повідомлення підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомляє, що 05 березня 2021 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 12 січня 2021 року № 10 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 січня 2019 року № 43», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2021 року за № 211/35833.

Звертаємо увагу, що повідомлення про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, направляють до НКЦПФР лише ті підприємства, які подають до Комісії фінансову звітність разом з аудиторським звітом – професійні учасники фондового ринку та емітенти цінних паперів, якщо вони відносяться до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Статус підприємства, що становить суспільний інтерес, емітент цінних паперів набуває, якщо цінні папери такого емітента протягом звітного періоду перебували у біржовому списку фондової біржі, незалежно від строку перебування (один день чи більше).
НКЦПФР здійснює контроль щодо подання повідомлення підприємством, що становить суспільний інтерес, та у разі виявлення фактів щодо неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації Комісія буде реагувати відповідно до чинного законодавства.

Взято з сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Мітки: Мітки