НКЦПФР повідомляє: набули чинності зміни щодо складу і структури активів ІСІ та НПФ

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) інформує, що набрали чинності зміни до двох документів, які регулюють питання складу і структури активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.

Зокрема, регулятор змінив умови придбання прав вимоги щодо складу активів венчурного фонду. Тепер перелік прав вимоги доповнентй правами вимоги за договорами щодо інвестування та фінансування об’єктів будівництва.

Зміни стосувались і активів ІСІ. Відтепер вони складаються, серед іншого, з:
⁃ грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах;
⁃ банківських металів;
⁃ об’єктів нерухомості,
⁃ цінних паперів,
⁃ деривативних контрактів та інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися, зокрема, з деривативних контрактів.

Зміни передбачені рішенням регулятора «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо складу та структури активів)» № 746 від 09 вересня 2021 року, зареєстрованого Мінюстом 25 жовтня поточного року. Вони стосуються таких регуляторних актів Комісії:
– Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування (№ 1753 від 10.09.2013);
– Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють (№ 582 від 26.04.2012).

Зазначені документи приведені Комісією у відповідність до вимог чинного законодавства.

Взято з сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Мітки: Мітки