Національний банк долучився до Мережі для озеленення фінансової системи

Національний банк України набув членства у Мережі для озеленення фінансової системи (Network For Greening The Financial System, NGFS). Це спільнота, яка об’єднує центральні банки та наглядові органи різних країн світу. Її мета – обмін досвідом та розширення досліджень у напрямку екологізації (озеленення) фінансової системи. 

Сьогодні проблеми збереження екології турбують усіх сучасних фінансових регуляторів. З огляду на значний вплив фінансового ринку на усі галузі господарства, центральні банки прагнуть виступати лідерами у впровадженні прогресивних підходів та на своєму рівні сприяти поліпшенню екологічного стану.

Саме тому і Національний банк України визначив для себе впровадження регуляторних практик, спрямованих на значне зменшення екологічних та соціальних ризиків для економічної системи, одним з актуальних завдань на нинішньому етапі.

Членство у Мережі дасть можливість Національному банку обмінюватися досвідом та дослідженнями за напрямком екологізації (озеленення) фінансової системи з регуляторами, що вже досягли значного прогресу у цьому питанні. Участь у засіданнях робочих груп сприятиме посиленню уваги до проблем озеленення фінансової системи як у рамках інституції, так і з боку інших учасників фінансового ринку України.

“Ми вважаємо, що значний суспільний інтерес до діяльності Національного банку – перевага, яку ми маємо використовувати для просування ідей збереження екології. Сучасність вимагає від нас дбайливого ставлення до навколишнього середовища та комплексного підходу до впровадження принципів екологічності й соціальної відповідальності у фінансовій системі. Чим більш скоординованими будуть дії міжнародного співтовариства центральних банків, тим швидше ці питання впроваджуватимуться у регуляторну практику як їхні невід’ємні елементи”, – зауважив Володимир Кучин, начальник Управління європейської інтеграції та міжнародних програм Національного банку.Довідково

Мережа для озеленення фінансової системи (Network For Greening The Financial System, NGFS) створена 12 грудня 2017 року як група центральних банків та органів нагляду, що на добровільній основі виявили бажання обмінюватися досвідом та найкращими практиками з метою формування дієвих систем управління кліматичними та екологічними ризиками. Сьогодні організація налічує 87 члени та 13 спостерігачів.

Мета NGFS – акумулювання зусиль та привернення суспільної уваги до досягнення цілей Паризької угоди, а також посилення ролі фінансової системи у процесі управлінні ризиками та мобілізації капіталу на “зелені” інвестиції. З цією метою NGFS визначає найкращі практики у зазначеній сфері та сприяє їхньому просуванню, а також здійснює активну дослідницьку роботу щодо проблем та перспектив розвитку “зеленої” економіки.

У складі NGFS працює п’ять робочих груп – з мікропруденційного регулювання та нагляду, з впливу кліматичних ризиків на макрофінансову стабільність, з нарощування “зелених” фінансів, зі “зменшення інформаційного розриву”, з досліджень.

Взято з сайту Національного банку України.

Мітки: Мітки