НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ВИТРЕБУВАННІ ДОКУМЕНТІВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ З-ЗА КОРДОНУ – ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОБОТИ ВІДДІЛІВ ДРАЦС УКРАЇНИ

Одним із напрямків діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану України є надання громадянам правової допомоги у витребуванні документів про реєстрацію актів цивільного стану з компетентних органів іноземних держав. Така допомога надається відділами ДРАЦС на підставі двосторонніх та багатосторонніх договорів, укладених Україною з іншими державами. Порядок надання правової допомоги щодо витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, зокрема між державами-членами СНД, врегульовано Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаної 22 січня 1993 року в Мінську (далі – Конвенція), державою-учасницею якої є Україна.

Так, протягом січня-вересня 2020 року до відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України у рамках Конвенції надійшло близько 13 600 прохань та звернень громадян щодо витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану. Зокрема, з Російської Федерації – 11 641, з Республіки Білорусь – 892, з Республіки Молдова – 571, з Республіки Казахстан – 482.

За вказаний період з України до компетентних органів держав-учасниць Конвенції направлено в свою чергу близько 9 200 прохань та звернень громадян про витребування відповідних документів. З-поміж них до Російської Федерації направлено 6 406 звернень, до Республіки Казахстан – 767, до Республіки Молдова – 674, до Республіки Білорусь – 417 тощо.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану України завжди готові надавати громадянам правову допомогу у витребуванні документів про реєстрацію актів цивільного стану з-за кордону.

Довідково: Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах підписана в м. Мінську 22 січня 1993 року (Республіка Білорусь) в межах країн СНД з метою забезпечення належного захисту прав і законних інтересів громадян та осіб, що проживають на їхніх територіях.

10 листопада 1994 року Верховною Радою України ратифіковано Конвенцію та 14 квітня 1995 року вона набула чинності для України.

Конвенція застосовується у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією та Туркменістаном.

Взято з сайту Міністерства юстиції України.

Мітки: Мітки