Музей ІВ: експонати місяця. 30 років тому в Україні розпочато створення державної системи правової охорони інтелектуальної власності

2 грудня 1991 року в історії України відбулася визначна подія, яка започаткувала створення одного з важливих атрибутів державності –  державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Цього дня тридцять років тому вийшла постанова Президії Верховної Ради України  1897-ХІІ «Про деякі організаційні заходи щодо забезпечення охорони промислової власності». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України доручалося: розробити та затвердити до 31 грудня 1991 року «Тимчасове положення про охорону об’єктів промислової власності», створити патентне відомство та інші необхідні структури державного управління з питань охорони об’єктів промислової власності. Постанова вийшла наступного дня після проведення всеукраїнського референдуму, результати якого підтвердили Акт проголошення незалежності України. 

Підписанню постанови передувала наполеглива робота провідних патентознавців республіки, згуртованих навколо Комітету науково-технічного прогресу при Кабінеті Міністрів України (КНТП). Пропозиції зі створення національного патентного законодавства, патентної системи України, інституту патентних повірених, служби патентної експертизи, патентних фондів розглядалися 18 вересня 1991 року на нараді в голови КНТП С. Рябченка.

На необхідності створення національної патентної системи наголошували учасники конференції, яка відбулася 4 жовтня, – представники когорти винахідників, раціоналізаторів, новаторів, а також громадських організацій з багатьох областей України. У зверненні, направленому до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, зібрання висловило стурбованість «невизначеністю стану охорони інтелектуальної власності, що загрожує подальшим спадом творчої активності трудящих, унеможливлює патентно- ліцензійну діяльність України на міжнародній арені.., примножує проблеми становлення незалежної економіки».

Звернення до голови Верховної Ради України Л. Кравчука та прем’єр-міністра В. Фокіна «Про забезпечення ефективності використання інтелектуального потенціалу України» 21 жовтня направила Академія інженерних наук. У зверненні, зокрема, було зазначено: «У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України рішень про державний суверенітет та економічну самостійність потребує забезпечення ефективності використання інтелектуального потенціалу України». 

Голова Комісії Верховної Ради України в питаннях законодавства і законності О.П. Коцюба, подаючи до Президії Верховної Ради України проєкт постанови щодо забезпечення охорони промислової власності, також запропонував доручити КМУ «здійснити необхідні організаційні заходи зі сприяння створенню та функціонуванню в Україні патентної системи та взаємодії з іншими суверенними державами».

Створення державної системи правової охорони інтелектуальної власності стало одним з важливих напрямів стратегії інтеграції України в цивілізований світ, міжнародне співтовариство. Перші кроки до побудови такої системи, зроблені вже після розвалу СРСР, були пов’язані з промисловою власністю.

Основні завдання, окреслені в згаданій постанові Президії Верховної Ради України, були вирішені впродовж 1992 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1992 року № 2729 створено Державне патентне відомство України.

У березні 1992 року було створено Науково-дослідний центр патентної експертизи (НДЦПЕ, підпорядковувався КНТП), який проводив приймання, реєстрацію та експертизу заявок на видачу патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки від національних та іноземних заявників.
У вересні 1992 року Президент України затвердив «Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», яке стало першим законодавчим актом незалежної України у сфері охорони як промислової власності зокрема, так і інтелектуальної власності в цілому. У жовтні 1992 року розпочалися прийом та експертиза заявок на винаходи, промислові зразки та товарні знаки.

22 грудня 1992 року були видані перші десять патентів України на винаходи.

З матеріалами, які висвітлюють згадані події, знайомить експозиція Музею правової охорони інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Взято з сайту Укрпатенту.

Мітки: Мітки