Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України

Ця публікація є комплексним деталізованим інструментом практичного оцінювання стану верховенства права (правовладдя), як у нормотворчій, так і нормозастосовчій діяльності. Цей інструмент спирається на ухвалений Венеційською комісією на ії 106-му пленарному засіданні (Венеція, 11-12 березня 2016р.) документа «Rule of Law Cheklist» (Мірило праволаддя). 

Імплементація міжнародних стандартів в національну юридичну систему здійснюється передовсім на законодавчому рівні. Саме тому, ця публікація спрямована щонайперше на законодавчий процес та практику нормопроєктування. Відповідно, основною цільовою аудиторією є фахівці, що їх долучено у Верховній Раді України та поза нею до розроблення проєктів нормативних актів, їх експертного опрацювання, ухвалення та реалізації.

Цей інструмент стане в нагоді також суб’єктам нормозастосування, насамперед суддям Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції. Адже оцінювання стану верховенства права (правовладдя) має здійснюватися не у формі зовнішнього контролю, а це має бути неспинний процес щоденного застосування приписів права з усвідомленням сутності й змісту верховенства права (правовладдя) та його складників.

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки