Мінекономіки посилює захист прав інтелектуальної власності

Наразі на виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію законодавство України в сфері інтелектуальної (промислової) власності уже приведено у відповідність до стандартів правової охорони, передбачених цією Угодою.  Наступним кроком імплементації Угоди є впровадження ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності.

Проект Закону передбачає імплементацію до законодавства України наступних положень Угоди про асоціацію:

статті 235 “Право на інформацію” (щодо можливості витребування судом інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що порушують право інтелектуальної власності);

статті 236 “Попередні та попереджувальні заходи” (щодо застосування попередніх судових заборон щодо посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);

статті 238 “Судові заборони” (щодо судових заборон проти посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);

статті 239 “Альтернативні заходи” (щодо можливості застосування разового грошового стягнення замість способів захисту);

статті 240 “Збитки” (щодо принципів відшкодування правовласнику заподіяної шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником, або виплати компенсації);

статті 242 “Публікація судових рішень” (щодо можливості доведення до загального відома інформації щодо порушення прав інтелектуальної власності та змісту судового рішення)

та відповідних положень Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності.

Для досягнення поставленої мети проектом Закону передбачено внесення змін до Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів”.

Проект закону розміщено для громадського обговорення за посиланням:  https://bit.ly/2WoJlxd

Взято з сайту Міністерства економіки України.

Мітки: Мітки