Ліцензії деяких професійних учасників будуть переоформленні автоматично

На засіданні 23 червня 2021 року НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила рішення, яким приводить професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках до норм чинного законодавства.

Документ розроблено на виконання вимог пункту 18 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою забезпечення виконання вимог пунктів 10 та 12 цього розділу.

Зокрема, встановлено порядок автоматичного переоформлення ліцензій на здійснення діяльності: з торгівлі фінансовими інструментами, з організації торгівлі фінансовими інструментами та клірингової діяльності. Також це стосується і сертифікатів та свідоцтв, виданих Комісією на відповідні документи щодо діяльності на ринках капіталу.

Торговці цінними паперами (інвестиційні фірми), які мають намір надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а також отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, повинні у термін до 30.09.2021 подати відповідну інформацію до Комісії.

Також документом передбачено, що ліцензіати, ліцензії яких вважаються переоформленими, у термін до 30.06.2022 року мають подати до регулятора копії внутрішніх документів, які підтверджують приведення їхньої діяльності у відповідність з вимогами Закону.

Взято з сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Мітки: Мітки