Комісія підготувала роз’яснення щодо істотної участі в професійному учаснику

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) роз’яснює застосування положень пункту 20 частини першої статті 2 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» стосовно посадових осіб професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Так, посадовим особам професійного учасника не потрібно погоджувати в Комісії істотну участь незалежно від формального володіння. За умови, якщо такі особи не мають інших ознак значного впливу, до повноважень та функцій яких, відносяться дії, визначені установчими документами професійного учасника, які підпадають під такі ознаки.

Документ схвалено на засіданні НКЦПФР 30 вересня 2021 року, з його текстом можна ознайомитись за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12549604

Взято з сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Мітки: Мітки