Комісія розробила проєкт стандартів корпоративного управління для професійних учасників ринку

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні 20 квітня 2021 року схвалила проєкт Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Проєкт складається з шести розділів, в яких прописані наступні норми:

– розподіл професійних учасників за типами;

– вимоги до утворення та функціонування органу, відповідального за здійснення нагляду;

– введено поняття «колективної придатності органу»;

– вимоги до системи внутрішнього контролю та особливості функціонування її підрозділів: комплаєнсу, управління ризиками, внутрішнього аудиту;

– кваліфікаційні та інші вимоги до осіб, що забезпечують функціонування системи внутрішнього контролю, зокрема, вимоги до ділової репутації;

– вимоги щодо визначення ідентифікованого персоналу професійного учасника, а саме осіб, діяльність яких має істотний вплив на профіль ризиків.

До того ж, передбачено норми щодо встановлення винагороди персоналу професійного учасника та особливості її визначення для різних категорій ідентифікованого персоналу. Зазначені особливості виплати винагороди акціями або правами на акції, порядок розкриття професійним учасником інформації про винагороду тощо.

Документ розроблений з урахуванням норм Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», запровадженого Законом №738-IX, та передбачає імплементацію норм низки Директив та Регламентів Європейського Союзу.

З проєктом можна ознайомитись на офіційному вебсайті Комісії за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12120845

Взято з сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Мітки: Мітки