ІВ-активи є важливим фактором економічного розвитку – спільне дослідження ЄПВ та відомства з ІВ Європейського Союзу

Європейське патентне відомство (ЄПВ) та Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) презентували звіт за результатами спільного дослідження факторів впливу сфери ІВ на розвиток бізнесу. Отримані дані свідчать – компанія, яка має в своєму портфоліо хоча б один зареєстрований об’єкт ІВ (патент на винахід або корисну модель, промисловий зразок або торговельну марку) генерує в середньому на 20% вищий дохід у розрахунку на одного співробітника. Також такий бізнес виплачує своїм працівникам в середньому на 19% вищу заробітну плату. 

Дослідження Intellectual property rights and firm performance in the EU проводилося за допомогою репрезентативної вибірки зі 127 тис. компаній, які представляли 28 країн-членів ЄС станом на 1 січня 2020 року. Воно також містить економетричний аналіз, який виокремив вплив ІВ-активів на бізнес незалежно від його розміру, країни чи сектору економіки, де він оперує. Найбільший потенціал стосовно використання ОІВ демонструють представники малих та середніх підприємств –  у порівнянні з конкурентами без ІВ-портфоліо вони генерують на 68% вищий дохід.

Ключові висновки дослідження Intellectual property rights and firm performance in the EU:

  • компанії, які мають ПІВ, забезпечують на 20% вищий дохід на одного працівника;
  • з урахуванням відповідних факторів, таких як сектор, розмір компанії та країна, підвищення доходу сягає 55% і навіть вище для МСП;
  • компанії, що володіють правами інтелектуальної власності, виплачують заробітну плату, яка в середньому на 19% вища, ніж у фірм, які не володіють ПІВ;
  • близько 60% великих компаній мають ПІВ;
  • хоча менше 9% малого бізнесу володіє ПІВ, фірми, які мають ІВ-активи, забезпечують на 68% вищий дохід на одного працівника, ніж фірми без ОІВ у власності.

Результати дослідження внеску ІВ у бізнес (сайт EUIPO):

Повний звіт (PDF)

Взято з сайту Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент).

Мітки: Мітки