Інтерактивний онлайн-інструмент – контрольний перелік питань для впровадження гендерного підходу у вищій освіті доступний сімома мовами

Існує нагальна потреба в інструментах та мережах підтримки гендерної проблематики в академічних колах, особливо зважаючи на вплив COVID-19 на права жінок, зростаючі антигендерні настрої та опозицію в деяких європейських країнах.

Тому ми розробили інтерактивний інструмент – контрольний перелік питань для врахування гендерних аспектів в навчальних програмах правничих шкіл, який дозволить ключовим працівникам (наприклад, керівництву університетів, деканам, професорам і т. д.) провести аналіз навчальних програм з юридичних дисциплін на предмет впровадження гендерного підходу та спрямувати їх, у разі потреби, до вжиття корекційних заходів.

Наразі цей інструмент доступний не лише англійською, а й мовами країн Східного партнерства: вірменською, азербайджанською, грузинською, румунською, російською та українською.

Інструмент розроблений в рамках регіонального проєкту «Доступ жінок до правосуддя – виконання положень Стамбульської конвенції та досягнення інших європейських стандартів у сфері гендерної рівності», що фінансується Європейським Союзом і Радою Європи та реалізується Радою Європи в рамках другої фази Програми «Партнерство заради належного врядування на 2019-2021 роки» (PGGII).

 Отримайте доступ до інтерактивного онлайн-інструменту – контрольного переліку питань для оцінки навчальних програм з юридичних дисциплін на предмет впровадження гендерного підходу: вірменська, азербайджанськаанглійськагрузинськарумунськаросійська та українська

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки