ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО СПЛАТИ ЗБОРІВ ЗА ДУБЛІКАТИ

14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» № 703-IX від 16.06.2020, яким внесені зміни до Закону України «Про адміністративні послуги» (далі – Закон).

Зважаючи на те, що відповідно до Закону видача свідоцтв та патентів, а також їх дублікатів не є адміністративними послугами, згідно з пунктом 4 Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716,
збори за видачу дублікатів охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, сплачуються на поточні рахунки Укрпатенту.

Звертаємо також увагу, що видача свідоцтв на географічні зазначення та їх дублікатів Законом України «Про правову охорону географічних зазначень» не передбачена.

Взято з сайту Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент).

Мітки: Мітки