Інформація для врахування при опрацюванні митними органами заяв платників податків про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених митних та інших платежів поточної інформації щодо наявності/відсутності у заявника податкового боргу, отриманої від територіального органу Державної податкової служби України

Державна митна служба України повідомляє про підписання між Державною податковою службою України (далі – ДПС) та Держмитслужбою Протоколу № 4 та Протоколу № 5 про надання регламентованого доступу до інформаційних систем ДПС до Порядку взаємодії інформаційних систем ДПС та Держмитслужби щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2020 № 286.

Зазначене дасть можливість використовувати дані інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» (Протокол № 4) ДПС при опрацюванні митними органами заяв платників податків про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених митних та інших платежів відповідно до статті 43 Податкового кодексу України. 

Враховуючи викладене, до врегулювання питання щодо актуалізації інформації в АСМО «Інспектор» та отримання посадовими особами митниць регламентованого доступу до баз даних інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» ДПС митним органам при опрацюванні заяв платників податків про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених митних та інших платежів керуватись поточною інформацією щодо наявності/відсутності у заявника податкового боргу, отриманою від територіального органу ДПС (довідка, лист). 

Взято з сайту Державної митної служби України.

Мітки: Мітки