Доступ молодих людей до прав: Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи тепер українською мовою

Проєктом Ради Європи «Молодь за демократію в Україні» перекладені Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи CM/REC(2015)3 про доступ молодих людей з неблагополучних районів до соціальних прав та Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec(2016)7 про доступ молодих людей до прав.

Доступ молодих людей до прав є передумовою їхнього особистого розвитку й доступу до самостійного життя. Покращити доступ молодих людей до прав рекомендовано зокрема через заохочення до цього органів місцевої й регіональної влади. Відповіді та конкретні заходи можна знайти у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec(2016)7 про доступ молодих людей до прав за покликанням: https://bit.ly/39fRb00

У Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи CM/REC(2015)3 про доступ молодих людей з неблагополучних районів до соціальних прав запропоновано заходи в різних сферах освіти та соціальної політики, що стосуються молоді. Крім того, текст супроводжується вказівками щодо реалізації для державних органів влади, зокрема місцевих і регіональних провайдерів молодіжної соціальної політики та діяльності для молоді, які мають допомогти створити дійсно корисний інструмент для соціального включення всіх молодих людей.

Відповідь та конкретні заходи можна знайти у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи CM/REC(2015)3 про доступ молодих людей з неблагополучних районів до соціальних прав за покликанням: https://bit.ly/3qO3hTV

В основі цієї Рекомендації лежить досвід проєкту «Enter!», що реалізується Департаментом молоді Ради Європи. Проєкт було створено у відповідь на зростаюче занепокоєння й увагу до соціальної згуртованості та інтеграції молодих людей Європейського керівного комітету з питань молоді та Консультативної ради з питань молоді, урядових і неурядових партнерів сектора Ради Європи з питань молоді. У цій рекомендації Комітет міністрів визнає, що молоді люди з неблагополучних районів, а особливо ті, що живуть у бідності, є більш вразливими до всіх видів ризиків, як-от погане фізичне та психічне здоров’я, уживання психоактивних речовин, самоушкодження, насильство, дискримінація та соціальне відчуження.

Нагадуємо, що переклад Рекомендацій здійснено у межах проєкту «Молодь за демократію в Україні», що реалізується у межах Плану дій Ради Європи для України на 2018–2022 роки. Проєкт ґрунтується на попередньому досвіді та продуктивній двосторонній співпраці молодіжного сектору Ради Європи та Міністерства молоді та спорту України.

Метою Проєкту є сприяння посиленню участі молоді й громадської активності як в селах, так і в містах України (зокрема молодих людей з інвалідністю, молоді з числа меншин, а також молодих мігрантів, біженців і внутрішньо переміщених осіб), шляхом розвитку спроможності зацікавлених сторін молодіжної політики та підвищення якості молодіжної політики й роботи з молоддю згідно зі стандартами Ради Європи.

Взято з сайту Офісу Ради Європи в Україні.

Мітки: Мітки